Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0015/17
Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Okres realizacji: 2018 – 2021
Łączna planowana wartość: 64 443 181,50 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie: 41 887 983,66 zł
Udział własny WZDW w kwocie: 22 555 197, 84 zł
Wykonawca robót budowlanych: Trakcja PRKIL S.A.
Zespół Inżyniera Kontraktu: Cony Sp. z o.o.

finansowanie UE