Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0015/17

Okres realizacji: 2018-2021

Łączna planowana wartość: 49 419 996,79

Dofinansowanie z UE w kwocie: 42 006 997,26  zł

Udział własny WZDW w kwocie: 7 412 999,53 zł plik: logo-na-strone-1-5