Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0006/17

Okres realizacji: 2017/2019

Łączna planowana wartość: 25 600 000,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 21 760 000,00 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 3 840 000,00

 

logo wrpo