Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-001/18
Okres realizacji: 2018 – 2021
Łączna planowana wartość: 30 960 745,48 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie: 25 075 409,20 zł
Udział własny WZDW w kwocie: 5 885 336,28 zł
Wykonawca robót budowlanych: Eurovia Polska S.A.
Zespół Inżyniera Kontraktu: Euro Invest Sp. z o.o.

finansowanie UE