Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0005/17

Okres realizacji: 2017/2019

Łączna planowana wartość:  17 750 000,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 15 087 500,00  zł

Udział własny WZDW w kwocie:  2 662 500,00 zł

 

logo-na-strone-1