Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0003/17

Okres realizacji: 2017/2019

Łączna planowana wartość: 12 300 000,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 10 455 000,00 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 1 845 000,00

 

logo-na-strone-1