Rozbudowa drogi wojewódzkiej 160 odc. Sowia Góra-Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: 05.01.01-30-0018/15

Okres realizacji: 2016 /2018

Łączna planowana wartość: 21 102 453 ,82 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 17 097 625,57 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 4 004 828,25 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: Gotowski – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o. o.
  • Zespół inżyniera kontraktu: SAFEGE S. A. S.

logo na strone