Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0004/17

Okres realizacji: 2017/2019

Łączna planowana wartość: 5 900 000,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 5 015 000,00 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 885 000,00

 

logo-na-strone-1