Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.03.02.04-30-0006/17

Okres realizacji: 2018

Łączna planowana wartość: 1 505 305,53 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 694 226,71 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 811 078,82 zł

 

plik: logo-na-strone-1