Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0013/15

Zadanie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”

Okres realizacji: 2016/2019

Łączna planowana wartość: 24 951 267,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 21 208 576,94 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 3 742 690,06 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Cony sp. z o.o.

logo na strone