Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0016/17

Okres realizacji: 2018-2021

Łączna planowana wartość: 100 599 994,91

Dofinansowanie z UE w kwocie: 85 509 995,65  zł

Udział własny WZDW w kwocie: 15 089 999,26 zł

plik: logo-na-strone-1-1