Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0008/17

Okres realizacji: 2017/2020

Łączna planowana wartość: 44 200 000,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 37 570 000,00 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 6 630 000,00

 

logo-na-strone-1