Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 473 (ul. Dąbska w Kole)

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 473 (ul. Dąbska w Kole).
Kontrakt nr 5
 
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. w Koninie
Wartość zadania: 1.034.878,61 PLN
Udział KRBRD: 311.500,00 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 723.378,61 PLN
Termin realizacji: 04.09.2004r. – 05.11.2004r.
Długość odcinka: 927,9 m

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 473