Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 436 (odc. Boguszyn – Chocicza)

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 436 (odc. Boguszyn – Chocicza).
Kontrakt nr 4
 
Wykonawca robót: DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.
Wartość zadania: 1.298.279,00 PLN
Udział KRBRD: 525.350,00 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 772.929,00PLN
W tym udział Gminy Nowe Miasto n/Wartą 100.000,00 PLN
Termin realizacji: 09.08.2004r. – 18.10.2004r.
Długość odcinka: 1321 m

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 436