Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263 (odc.Słupca-Koszuty)

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263 (odc.Słupca-Koszuty).
Kontrakt nr 7
 
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Słupcy
Wartość zadania: 2.094.606,00 PLN
Udział KRBRD: 847.700,00 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 1.246.906,00 PLN
Termin realizacji: 09.07.2004r. – 30.09.2004r.
Długość odcinka: 2563 m
 
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263