Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263 (Koszuty)

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263 (Koszuty).
Kontrakt nr 2
 
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. w Koninie
Wartość zadania: 788.049,79 PLN
Udział KRBRD: 318.850,00 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 469.199,79 PLN
Termin realizacji: 09.07.2004r. – 04.10.2004r.
Długość odcinka: 737 m

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 263