Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 188 (odc. Złotów – Blękwit)

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 188 (odc. Złotów – Blękwit).
Kontrakt nr 3
 
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chodzieży
Wartość zadania: 1.682.759,85 PLN
Udział KRBRD: 646.800,00 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 1.035.959,85 PLN
Termin realizacji: 01.07.2004r. – 22.10.2004r.
Długość odcinka: 1345 m

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 188