II Projekt Drogowy Banku Światowego – budowy chodników