Rozpoczęła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice

Ruszyły prace przy drodze wojewódzkiej nr 432. Rozbudowany zostanie odcinek o długości 9,5 km. Początek inwestycji to granica miejscowości Ruszkowo w Gminie Środa Wielkopolska, a koniec-przed skrzyżowaniem z drogą powiatową, prowadzącą do miejscowości Bardo w rejonie Grzymysławic w Gminie Września. Obecnie trwają prace przy odhumusowaniu i poszerzaniu jezdni w ramach istniejącego pasa drogowego. Na kierowców czekają utrudnienia. W ciągu dnia ruch odbywa się wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną.

Kontynuuj czytanie Rozpoczęła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice

Ulica Rolna na odcinku Śrem-Pysząca (DW 436) już po remoncie

W grudniu zakończono remont ulicy Rolnej na odcinku Śrem-Pysząca, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436. Nową warstwę nawierzchni ułożono na blisko jednym kilometrze, odnowiono oznakowanie poziome. W ramach prac wymieniono również nawierzchnię zatok autobusowych i peronów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 870 tysięcy złotych brutto.

Kontynuuj czytanie Ulica Rolna na odcinku Śrem-Pysząca (DW 436) już po remoncie

Bieżąca konserwacja na DW nr 133

Zakończono prace na drodze wojewódzkiej nr 133. W ramach bieżącej konserwacji, która objęła ponad 5,5 kilometrowy odcinek Borzysko-Młyn w Gminie Drawsko, przechodząc na teren Powiatu Szamotulskiego, została wykonana nawierzchnia z kruszywa naturalnego, ułożono geowłókninę wzmacniającą w miejscach o niekorzystnych warunkach gruntowych. Wartość prac to ponad 1,2 mln złotych.

Kontynuuj czytanie Bieżąca konserwacja na DW nr 133

Prace w Gminie Lubasz przy drodze wojewódzkiej nr 182 dobiegły końca

Nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 182 przy ulicy Szamotulskiej została wyremontowana na długości ponad 600 metrów. Wartość wszystkich prac to blisko 550 tysięcy złotych. Z kolei we wsi Bończa została wybudowana zatoka autobusowa. Roboty kosztowały ponad 160 tysięcy złotych.

Zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 310 w Śremie

Remont alei Solidarności w Śremie był realizowany na dwujezdniowym odcinku, na łącznej długości blisko 950 metrów. Wymieniono krawężniki ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężniki zlokalizowane przy wyspach rozdzielających. Wykonano również wymianę nawierzchni zatok autobusowych, wysp rozdzielających oraz chodników. Odnowiono oznakowanie. Całkowity koszt wszystkich prac wyniósł ponad 2,4 mln złotych.

Uwaga! Zmiana kategorii drogi w granicach Ostrowa Wielkopolskiego

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XIII/243/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 listopada 2019 roku, od środy 18 grudnia, przebieg drogi wojewódzkiej nr 490 w granicach Ostrowa Wielkopolskiego traci kategorię drogi wojewódzkiej i zostaje zaliczony do kategorii drogi powiatowej. Tym samym zarządcą wiaduktu przy ulicy Wrocławskiej staje się Zarząd Powiatu Ostrowskiego. Odcinek pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej został na załączonej mapie przedstawiony linią przerywaną koloru zielonego.

droga wojewódzka nr 490

Obwodnica Obornik już otwarta

Symbolicznego otwarcia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 dokonali dzisiaj Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Szrama burmistrz Obornik, Mirosława Rutkowska-Krupka radna Sejmiku oraz posłowie Krzysztof Paszyk i Jakub Rutnicki.

Kontynuuj czytanie Obwodnica Obornik już otwarta

Komunikat

Przypominamy, że w wigilię 24 grudnia Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu będzie nieczynny.

Nowa nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 194 w Gminie Pobiedziska

Remont objął odcinek Biskupice-Promno Stacja wraz ze skrzyżowaniem w Pobiedziskach-Letnisko o długości 2,5 km. Wykonano pobocze i odnowiono malowanie. Wykonawcą wszystkich prac była firma Kowalski Budownictwo sp. z o.o ze Żnina. Koszt inwestycji wyniósł blisko 3,8 mln.

Komunikat

Informujemy, że od środy 11 grudnia nastąpiła przerwa zimowa w przeprawie międzybrzegowej promem na rzece Noteć w Ciszkowie (Gmina Czarnków). Przewozy będą się odbywać tylko łodzią przewozową od godziny 8:00 do 17:00. Przetrwa potrwa do 15 marca przyszłego roku.

Komunikat

Z uwagi na zły stan konstrukcji wiaduktu nad bocznicą kolejową przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 490, na obiekcie dopuszczony będzie tylko ruch pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, z jednoczesnym dopuszczeniem pojazdów komunikacji zbiorowej. Dodatkowo zostanie ograniczona dozwolona prędkość pojazdów do 40 km/h.

Kontynuuj czytanie Komunikat

Przebudowano chodnik w Koźminie Wielkopolskim przy drodze wojewódzkiej nr 438

Dobiegły końca prace przy drodze wojewódzkiej nr 438 w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Boreckiej. Na odcinku blisko 300 metrów został przebudowany chodnik, który dodatkowo poszerzono do dwóch metrów. Wykonano nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Przebudowa objęła również zjazdy. Koszt całej inwestycji to blisko 140 tysięcy złotych. Wykonawcą była firma Brukarstwo Kasprzak z Koźmina Wlkp.

Przebudowa chodnika w Jasieniu przy drodze wojewódzkiej nr 311

Zakończono roboty związane z przebudową chodnika o długości 290 metrów, w Jasieniu na terenie Gminy Czempiń. Nową nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej, wymieniono krawężnik. Wartość całego zadania to blisko 190 tysięcy złotych. Wykonawcą była firma RDR, Czerwonak.

Inwestycja w Orchowie dobiegła końca

Zakończono przebudowę chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej w Orchowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262. Inwestycję realizowano na łącznej długości blisko 600 metrów. Nawierzchnię chodnika, który został również poszerzony do 2,5 metrów wyłożono kostką brukową, wykonano zjazdy. Koszt zadania to ponad milion złotych. Wykonawcami zadania były firmy: “Goliat II” z Branna i Firma Remontowo-Budowlana “Budmar” ze Słupcy.

Zmiana numeru rachunku

Uwaga! Zmiana numeru rachunku. Od kwietnia 2019 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku na który należy dokonywać opłat rocznych za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Aktualny numer rachunku to: PKO Bank Polski SA 19 1020 4027 0000 1102 1520 5468.

Przebudowa ulicy Poznańskiej w Babiaku (DW 263)

Nową nawierzchnię ułożono na długości blisko 700 metrów. Zadanie objęło również: przebudowę chodników po lewej stronie, wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową po stronie prawej, remont zjazdów, regulację odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja kosztowała blisko 2 miliony złotych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska w Kole.

Nowy chodnik w Pietrzykowie (Gmina Pyzdry)

Zakończono budowę chodnika wraz z kanalizacją. Inwestycja bez wątpienia przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Słupca-Pyzdry. Zadanie wyniosło blisko milion złotych, w tym finansowy wkład Gminy Pyzdry to 50 tysięcy zł. Wykonawcą inwestycji była firma “Golliat II”, Branno.

Trwa budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 308 Bonikowo-S5

W Gminie Kościan trwa realizacja zadania pod nazwą “Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane rozpoczęły się w marcu tego roku. Zakres prac obejmuje: budowę nowego odcinka drogi o długości blisko 800 metrów, budowę ronda, ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych, zjazdów i przepustów. Ustawione zostaną również stalowe bariery ochronne i elementy odblaskowe. Do tej pory prace zostały zrealizowane w blisko 80 procentach. Planowany termin zakończenia inwestycji to wiosna 2020 rok. Wartość całego zadania to blisko 6 mln złotych.

Przebudowa chodnika w Niechanowie

Chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 260 na odcinku od ulicy Polnej do Ogrodowej jest już gotowy. Nową nawierzchnię wyłożono na długości 300 metrów. Wykonano również zjazdy. Wartość zadania to ponad 277 tysięcy złotych. Wykonawcą inwestycji była firma Bub-Mix, Argucowo.

Zakończył się remont zatok autobusowych w Bachorzewie (Gmina Jarocin)

Na odcinku 160 metrów wyremontowano dwie zatoki autobusowe przy drodze wojewódzkiej nr 443. Nawierzchnia została wyłożona kostką betonową. Dodatkowo oczyszczono rowy i wzmocniono skarpy płytami ażurowymi. Inwestycja kosztowała ponad 97 tysięcy złotych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe “Grzebyszak”, Dobieszczyzna.

Postępy prac w budowie obwodnicy Gostynia

Od kwietnia tego roku trwają prace przy budowie obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Na odcinku o długości 1,8 km wybudowano jedno skrzyżowanie i przebudowano dwa już istniejące. Powstała ścieżka pieszo-rowerowa i kanalizacja deszczowa. Pojawią się elementy bezpieczeństwa ruchu. Ten etap budowy obwodnicy zakończy się w grudniu br. Niebawem rozpoczną się częściowe odbiory techniczne.

Na wykonanie kolejnego etapu inwestycji czeka odcinek o długości 6,6 km, który jest realizowany w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. W chwili obecnej trwają prace projektowe, które umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Łączna długość obwodnicy wyniesie 8,4 km.

Całkowita wartość zadania to ponad 116 mln złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach WRPO wynosi ponad 85,5 mln złotych.

Nowa ścieżka rowerowa na odcinku Zbąszyń-Chrośnica

Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej o długości ponad 1,4 km i szerokości dwóch metrów na odcinku Zbąszyń–Chrośnica. Inwestycja była realizowana w ramach programu “Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich. Koszt wszystkich prac wyniósł ponad 650 tysięcy złotych. Finansowy udział w realizacji tego zadania to 50 procent dla Gminy Zbąszyń i 50 procent dla WZDW w Poznaniu.

Komunikat

Informujemy, że 14 listopada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę ze spółką Colas Polska z Palędzia na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 na terenie powiatu leszczyńskiego. Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka o długości 8 kilometrów, przebudowę skrzyżowań, zjazdów, budowę ścieżek rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych, budowę zatok autobusowych, przepustów, kanalizacji deszczowej i przejść dla zwierząt. Wartość kontraktu to ponad 25 mln złotych. Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi ponad 20 mln. Inwestycja zakończy się pod koniec września 2021 roku.