Marszałek Województwa na placu budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

W środę 17 lipca br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, wizytował plac budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Wspólnie z Marszałkiem trwającym robotom przyjrzeli się Senator RP Marian Poślednik, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, były Radny Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pospieszyński, Kierownik budowy ze STRABAG Sp. z o.o. Piotr Górka i Dyrektor WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński.

Dobrze jest zobaczyć inwestycję w trakcie realizacji. Zwłaszcza taką, która jest sztandarowym, oczekiwanym i zapowiadanym od lat projektem samorządu województwa – mówił na placu budowy Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Projekt ten przebrnął przez szereg problemów uzgodnieniowych. Główną blokadą w realizacji był brak możliwości dowiązania obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej do drogi krajowej nr 12. Dzięki dobrej współpracy z lokalnymi władzami – powiatem, miastem, gminą – udało się jednak wdrożyć rozwiązanie, które pozwoli uwolnić miasto od uciążliwego ruchu tranzytowego – dodał Marszałek.

Obwodnica Gostynia będzie miała długość 8,4 km (w tym droga łącząca nowy przebieg z istniejącym układem drogowym o długości 1,8 km). Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstaje w dwóch systemach: obwodnica w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu komunikacyjnego – w systemie „buduj”. W pierwszym przypadku wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy.

1 kwietnia br. rozpoczęły się roboty związane z budową drogi łączącej. Jej początek będzie miał miejsce w miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. Na odcinku o długości 1,8 km powstaną m.in. trzy skrzyżowania, ścieżka pieszo-rowerowa, kanalizacja deszczowa i elementy bezpieczeństwa ruchu.

Do tej pory wykonano m.in. przebudowę kolizji teletechnicznej i dwóch z trzech kolizji średniego napięcia, odhumusowanie pasa drogowego, kanalizację deszczową, cztery przepusty drogowe. Obecnie trwają natomiast prace związane z budową: nasypów i wykopu, warstw konstrukcji nawierzchni oraz oświetlenia drogowego. A pod koniec lipca rozpoczną się roboty brukarskie i obudowywanie gazociągu wysokiego ciśnienia.

Równolegle trwają prace projektowe, które umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozpoczęcie robót budowlanych na pozostałym odcinku obwodnicy o długości 6,6 km.

Nastąpi to w 2020 roku. Wtedy też mamy w planie uruchomienie drogi łączącej, by chociaż częściowo ułatwić życie mieszkańcom Gostynia – zapowiedział Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu.

 • Całkowita wartość inwestycji: 116,6, w tym 85,5 mln zł udział UE.
 • Termin rozpoczęcia: 2018 r.
 • Termin realizacji drogi łączącej: 2019 r.
 • Termin odbioru dokumentacji projektowej i decyzji ZRID: 2020 r.
 • Termin zakończenia inwestycji: 2021 r.
 • Wykonawca robót budowlanych: STRABAG sp. z o.o.

Więcej o zakresie inwestycji: https://wzdw.pl/35485/

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w powiecie kolskim

Od czerwca trwa pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku pomiędzy Rogóźnem i Chrustowem wraz z budową chodnika w Rybnie.

Zakres robót obejmuje m.in. regulację odwodnienia pasa drogowego, budowę chodnika z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdów, ułożenie nowej nawierzchni jezdni. Wartość zadania wynosi 2,6 mln zł.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła. Termin realizacji to sierpień br.

Przebudwa drogi wojewódzkiej nr 269 Rogoźno - Chrustowo (1)

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w miejscowości Tarnowo Pałuckie

W dniu 11.07.2019 w ramach realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783” zamontowano nowe prefabrykowane elementy obiektu inżynierskiego.

Zadanie polega na budowie nowego żelbetowego przepustu w miejscu wyburzonego mostu. Nowy obiekt będzie posiadał klasę obciążenia A tj. 50 ton – zostanie więc dostosowany do aktualnych wymagań technicznych dla dróg klasy G. Zgodnie z umową całość robót budowlanych ma zakończyć się do 30 września bieżącego roku. Wartość kontraktu to ponad 1,6 mln zł.

Most na Wełnie w Obornikach po próbie obciążeniowej

W środę 3 lipca przeprowadzono próbne obciążenie nowego, powstałego w ramach budowy obwodnicy Obornik mostu na Wełnie. Na przeprawę wjechały cztery samochody ciężarowe załadowane piaskiem, a specjalistyczny sprzęt rejestrował zachowanie konstrukcji obiektu. Próba zakończyła się wynikiem pozytywnym, potwierdzając nośność obiektu klasy A (do 50 ton).

Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 trwa od sierpnia 2018 r. Obecnie stan zaawansowania robót wynosi 80 procent. Do wykonania pozostały jeszcze m.in.: podbudowa ścieżki rowerowej, ułożenie warstw nawierzchni jezdni, balustrady na moście na Wełnie i na wiadukcie w ciągu ul. Staszica, umocnienie skarp przy obiektach, bariery drogowe, pobocza, roboty zieleniarskie i nasadzenia drzew, oznakowanie.

Więcej o inwestycji: https://wzdw.pl/34067/

Nowy most w Międzychodzie przejezdny w obu kierunkach

W piątek 28 czerwca br. nowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie został otwarty dla ruchu w obu kierunkach. Samochody poruszają się całą szerokością jezdni. Oznacza to koniec utrudnień w postaci ruchu wahadłowego. Wciąż jednak należy zachować ostrożność, ponieważ na moście trwają jeszcze roboty wykończeniowe. Zakończą się w lipcu.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Polega na budowie nowego mostu na rzece Warcie wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku o łącznej długości 760 metrów. Obiekt powstał po wschodniej stronie starej, będącej w złym stanie technicznym przeprawy z 1959 roku.

Pierwotnie zadanie miało zakończyć się w listopadzie 2018 r., ale w związku z brakiem postępu robót i niedochowaniem przez wykonawcę terminów umownych, 16 listopada 2018 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rozwiązał umowę z Firmą Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. W marcu 2019 r. WZDW podpisał umowę z Colas Polska Sp. z o.o. na I etap dokończenia inwestycji. Dopiero potem planowane jest ogłoszenie przetargu na II etap dokończenia zadania, czyli rozbiórkę mostu.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę:

 • nowego fragmentu drogi o długości 760 m i szerokości 7 m
 • nowego, trójprzęsłowego mostu na rzece Warta o długości ok. 140 m
 • czterowlotowego ronda w miejscu skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego i Wały Jana Kazimierza
 • chodnika
 • ciągu pieszo-rowerowego
 • oświetlenia drogowego
 • kanalizacji deszczowej
 • elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • oznakowania

oraz rozbiórkę starego mostu. Jednocześnie WZDW w Poznaniu jest w trakcie realizacji I etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku o długości ok. 2 km pomiędzy Sowią Górą i Międzychodem. Wartość zadania wynosi prawie 4 mln zł.

Obejrzyj: galerię zdjęć z budowy.

Trwa kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi nr 471

Pod koniec maja br. rozpoczął się trzeci etap budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w Liskowie w powiecie kaliskim. Kanalizacja powstaje na odcinku o długości 385 metrów. Ponadto, zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz wykonanie oznakowania.

Wartość zadania wynosi 1,5 mln zł. Wykonawcą jest Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z miejscowości Błaszki. Termin zakończenia zadania to wrzesień 2019 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w Liskowie jest realizowana etapami od 2017 r. Do tej pory powstała na odcinku o łącznej długości ponad 700 m.

gallery

Koszenie traw i remonty na drogach wojewódzkich

Lato to okres intensywnych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Na trasach wojewódzkich w całej Wielkopolsce trwają m.in. koszenie traw, remonty cząstkowe nawierzchni, odnawianie oznakowania poziomego. Zadania są realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb, całymi ciągami dróg i potrwają aż do jesieni. W związku z tym na drogach wojewódzkich mogą występować tymczasowe utrudnienia w ruchu w postaci miejscowych zwężeń jezdni. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności!

Drużyna WZDW wspólnie pokonała maraton

W niedzielę 9 czerwca drużyna Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu kolejny rok z rzędu wystartowała w organizowanym w Poznaniu, charytatywnym biegu EKIDEN PragmatIQ. Sześcioosobowa sztafeta wspólnie musiała pokonać dystans maratonu – 42 km 195 m. Zawodnicy na pierwszych dwóch zmianach mieli do przebiegnięcia 9795 m i 10800 m, a pozostała czwórka po 5400 m. Trasa wiodła wokół Jeziora Maltańskiego. Drużyna WZDW pokonała ją w ciągu 3 godz. 31 min., zajmując 83. miejsce wśród 266 drużyn, a w kategorii drużyn firmowych – 45. miejsce. W skład zespołu weszli (kolejność według zmian): Błażej Golec, Piotr Smudziński, Marta Kozłowska, Artur Turas, Jan Popowski, Artur Ginter.

Sztafeta maratońska EKIDEN PragmatIQ odbyła się w Poznaniu po raz siódmy. Co roku część opłat startowych jest przekazywana na cel charytatywny. W 2019 roku pieniądze trafią do Fundacji „Niesiemy nadzieję” z Poznania.

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 306 na granicy gmin Buk i Stęszew

Trwa remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 306 pomiędzy granicą gmin Buk i Stęszew a miejscowością Tomiczki w powiecie poznańskim. Zakres robót na długości 1,2 km obejmuje m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni na podbudowie mineralno-cementowo-emulsyjnej, umocnienie poboczy, regulację skarp, odmulenie rowów i wykonanie oznakowania.

Wartość zadania wynosi 1,8 mln zł. Wykonawcą jest spółka Colas Polska. Termin realizacji to lipiec 2019 r.

Zamknięcie mostu w miejscowości Tarnowo Pałuckie

W związku z realizacją zadania pod nazwą “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783” na dzień 04.06.2019 zaplanowano wyłączenie z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 251. Wyznaczono stosowny objazd przez miejscowość Wapno. Zgodnie z umową Wykonawca ma zakończyć roboty budowlane do dnia 30.09.2019. W ramach zleconego zadania w miejscu istniejącego mostu zostanie wybudowany nowy żelbetowy przepust. Nowy obiekt będzie posiadał klasę obciążenia A tj. 50ton – zostanie więc dostosowany do aktualnych wymagań technicznych dla dróg klasy G.

objazd Tarnowo Pałuckie

Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w Babiaku

Pod koniec maja rozpoczął się pierwszy etap przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 263 w Babiaku w powiecie kolskim. Zakres robót na długości 680 metrów obejmuje m.in. korektę geometrii skrzyżowań, wymianę nawierzchni, przebudowę istniejących chodników i budowę nowych, budowę: ścieżki rowerowej, zjazdów, elementów odwodnienia oraz montaż barier ochronnych.

Wartość inwestycji wynosi 1,9 mln zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła. Termin realizacji to wrzesień 2019 r.

Utrudnienia w komunikacji ulicami miasta Gniezna

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pragnie poinformować, że w okresie od 3.06.2019 r. mogą wystąpić utrudnienia w komunikacji ulicami miasta Gniezna w związku z planowaną realizacją remontów cząstkowych nawierzchni w ciągu DW 260 Gniezno–Wólka. Utrudnienia potrwają kilka dni.

W pierwszej kolejności planowany jest remont na odc. ul. Sobieskiego, Lecha , Kościuszki i na wiadukcie im. ks. Popiełuszki, a następnie na ulicy Witkowskiej.

Z naszej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby konieczny remont został wykonany w jak najkrótszym czasie i bez dodatkowych niedogodności. Prosimy kierowców o zrozumienie i zachowanie szczególnej ostrożności.

Postępy przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Od marca trwa rozbudowa dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 123 o łącznej długości 17,5 km: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej do końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej oraz od Kuźnicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, na obu odcinkach drogi rozpoczęły się już roboty ziemne – wykonywanie wykopów i nasypów, wymiana gruntów, wzmacnianie podłoża. Trwa również budowa trzech przepustów i mostu na rzece Człopica oraz rozbiórka istniejących obiektów.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Całkowita wartość inwestycji wynosi 79,8 mln zł, w tym 64,3 mln zł udział UE. Termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.

Prom w Chojnie po remoncie znów kursuje

W połowie maja zakończył się remont promu pływającego przez Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 w Chojnie (w powiecie szamotulskim). Zakres trwających 1,5 miesiąca robót objął m.in. czyszczenie, konserwację i malowanie powierzchni zewnętrznych kadłuba, czyszczenie ognisk korozji, wymianę uszkodzonych elementów drewnianego pokrycia pokładu, naprawę klapy wjazdowej i klap naporowych. Odbiór techniczny został przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Prom uzyskał przedłużenie zdolności żeglugowej na kolejne pięć lat.

Kursy promu zostały wznowione. Przeprawa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-15.30 średnio co 15 minut.

WZDW w Poznaniu istnieje od 20 lat

Sześć odznak honorowych "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" i 19 odznak "Zasłużony dla drogownictwa" otrzymali pracownicy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podczas uroczystości z okazji 20-lecia powstania tej samorządowej jednostki organizacyjnej. Rok 2019 to wyjątkowa data nie tylko w historii WZDW, ale i całej administracji drogowej, która świętuje 200 lat istnienia.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich został powołany 1 stycznia 1999 r. przez Sejmik jako jednostka, przy pomocy której Zarząd Województwa Wielkopolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg. Oznacza to, że WZDW odpowiada za całokształt spraw związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach (z wyjątkiem położonych w granicach miast na prawach powiatu) w Wielkopolsce. Ich długość w całym regionie wynosi 2730 km. Nad ich rozwojem oraz bezpieczeństwem użytkowników czuwa ok. 270 pracowników WZDW.

Odznaczenia osobom najbardziej zasłużonym – za sumienną, długoletnią pracę w służbie województwa, wkład w rozwój regionalnego układu drogowego i wpływ na komfort życia mieszkańców – wręczyli w piątek 17 maja Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Mirosława Rutkowska-Krupka, Przewodnicząca sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej i Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu. Nadane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego odznaki honorowe "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" otrzymali: Halina Matyla, Marian Moszczak, Anna Maciaszyk-Rejent, Małgorzata Wyrybkowska-Walkowiak, Hanna Koniakowska, Krzysztof Wapiński. Natomiast przyznanym przez Ministra Infrastruktury tytułem "Zasłużony dla drogownictwa" zostali odznaczeni następujący pracownicy: Czesław Glajnych, Krzysztof Hamerla, Kinga Hedrych, Janusz Kamiński, Leonard Kryger, Ilona Kujawa, Grażyna Lecińska, Zdzisław Markiewicz, Magdalena Matuszak, Jolanta Misiewicz, Ryszard Nowaczyk, Przemysław Pachołek, Eugeniusz Poniedziałek, Mariusz Remer, Sylwia Sierżant, Mieczysław Stachowiak, Andrzej Staszewski, Roman Świergiel, Jacek Wicenty.

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 308 w Kościanie (aktualizacja)

15 maja br. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe rozpocznie budowę wiaduktu kolejowego na linii E 59 Poznań – Wrocław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 (ulicy Gostyńskiej) w Kościanie. W pierwszym etapie robót zamknięty zostanie jedynie odcinek ul. Berwińskiego od strony ul. Gostyńskiej (drogi nr 308). Przejazd kolejowy będzie na razie otwarty.

Wraz z postępem prac – w drugim etapie (o terminie poinformujemy, gdy otrzymamy zawiadomienie od wykonawcy robót) – nastąpi zamknięcie drogi nr 308 na odcinku o długości ok. 300 m od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Składową. Na dojazdach do miasta obowiązywać będzie ograniczenie tonażu – zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 5 ton (z wyjątkiem ciągników rolniczych i pojazdów dostawczych z dokumentem potwierdzającym miejsce dostawy).

Na czas prowadzenia robót wyznaczono objazdy (patrz: mapa)

 • w kierunku Grodziska Wielkopolskiego i Nowego Tomyśla: z drogi wojewódzkiej nr 308 w Kopaszewie drogą powiatową nr 3899P do Czempinia, dalej: drogą wojewódzką nr 310 do Głuchowa, drogą krajową nr 5 do Kiełczewa i do drogi wojewódzkiej nr 308 w Kościanie;
 • w kierunku Gostynia: z drogi krajowej nr 5 w Kawczynie drogą wojewódzką nr 311 do Czempinia i dalej: drogą wojewódzką nr 310 do Śremu i drogą wojewódzką nr 432 do Jerki.

Ponadto, na stałe zlikwidowane zostaną wyjazdy z dróg gminnych – ul. Berwińskiego i ul. Żwirki i Wigury na ul. Gostyńską (drogę nr 308) w Kościanie.

Roboty i związane z nimi utrudnienia potrwają do końca 2020 roku. Wszystkich użytkowników ruchu prosimy o cierpliwość i ostrożność.

Pierwsze warstwy nawierzchni na rozbudowywanej drodze wojewódzkiej nr 242 w gminie Wyrzysk

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 (dawniej 194) na odcinku o długości 4,1 km w gminie Wyrzysk w powiecie pilskim. Początek inwestycji jest zlokalizowany za skrzyżowaniem z ul. Przemysłową w Wyrzysku, a koniec – za granicą miejscowości Osiek nad Notecią.

W połowie kwietnia na fragmentach drogi rozpoczęły się roboty bitumiczne i brukarskie. Układane są pierwsze warstwy nawierzchni jezdni, a na pozostałych odcinkach w dalszym ciągu trwa usuwanie kolizji i budowa kanalizacji deszczowej.

Zakres robót obejmuje budowę lub przebudowę: jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7 metrów, skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych i postojowych, obiektów inżynierskich, ścieżki rowerowej i chodnika, kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość wynosi 29,1 mln zł, z czego 20,3 mln zł to unijne dofinansowanie. Wykonawcą jest spółka Budimex. Termin realizacji to wrzesień 2020 r.

Wicemarszałek Województwa na placu budowy obwodnicy Gostynia

We wtorek 9 kwietnia br. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak odwiedził plac budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. W symbolicznym rozpoczęciu realizacji inwestycji towarzyszyli mu: Wiesław Szczepański, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Agnieszka Kubiakowska-Michalak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWW, Robert Marcinkowski, Starosta Gostyński, Jerzy Kulak, Burmistrz Gostynia, Wiesław Glapka, Wójt Gminy Piaski, Marek Zaręba, Dyrektor Kontraktu STRABAG Sp. z o.o. i Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu.

– Budowa obwodnicy Gostynia to największa i bardzo oczekiwania inwestycja drogowa w województwie, jej wartość wynosi 116,6 mln zł – mówił w Gostyniu Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Nie obyło się bez problemów formalnych, a także przesuwania realizacji w czasie z powodu oczekiwania na przebudowę pobliskiej drogi krajowej nr 12, w którą nasza obwodnica miała się włączyć. Nie doczekaliśmy się przebudowy krajówki, ale dzięki m.in. ogromnemu zaangażowaniu i świetnej współpracy lokalnych samorządów – powiatu, miasta Gostyń, gminy Piaski – udało się wyznaczyć inny przebieg drogi łączącej obwodnicę z istniejącym układem komunikacyjnym w Gostyniu – dodał Wicemarszałek.

Budowa obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 rozpoczęła się 1 kwietnia. W pierwszym etapie wykonywane są roboty związane z budową wspomnianej drogi łączącej. Jej początek będzie miał miejsce w miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. Na odcinku o długości 1,8 km powstaną m.in. trzy skrzyżowania, ścieżka pieszo-rowerowa, kanalizacja deszczowa i elementy bezpieczeństwa ruchu. Budowa drogi łączącej zakończy się w październiku 2019 r.

Równolegle trwają prace projektowe, które umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozpoczęcie robót budowlanych na pozostałym odcinku obwodnicy o długości 6,6 km. Jej łączna długość wyniesie 8,4 km (wraz z drogą łączącą). Początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę: nowego fragmentu drogi o długości 8,4 km, nowego mostu na rzece Stara Kania w gminie Piaski, wiaduktu nad linią kolejową, obiektu nad Rowem Bodzewskim w gminie Piaski, dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, chodników.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstaje w dwóch systemach: obwodnica w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu drogowego – w systemie „buduj”. W pierwszym przypadku wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Wartość zadania wynosi 116,6 mln zł, w tym 85,5 mln zł stanowi udział UE. Termin realizacji inwestycji to lata 2018-2021. Wykonawcą robót jest firma STRABAG sp. z o.o.

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury w siedzibie WZDW

8 kwietnia br. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odbyło się posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Radni Województwa Wielkopolskiego, w tym i Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, zapoznali się z informacjami na temat organizacji, zakresu i sposobu działania samorządowej jednostki, a także z podsumowaniem jej pracy w 2018 roku i planami na rok 2019.

Dyrektor WZDW wyjaśniał, że do zadań zarządu należy nie tylko prowadzenie inwestycji drogowych, ale również bieżące utrzymanie dróg i mostów (w którym mieszczą się m.in. remonty nawierzchni jezdni, chodników, mostów, przepustów, prace porządkowe, koszenie traw i ścinka poboczy, zimowe utrzymanie, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i obsługa przepraw promowych), prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji, opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Radni Województwa dopytywali m.in. o koszty i sposób wyłaniania firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg, przebieg i czas przygotowań inwestycji do realizacji, a także o zadania realizowane w ostatnich latach. Budżet WZDW w ubiegłym roku wyniósł 262,7 mln zł. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od Południowego Kanału Obry do Moch o wartości 20,3 mln zł, a w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w 2019 r. są cztery inne zadania. Ponadto, WZDW podpisał umowy dotyczące sześciu innych inwestycji, w tym m.in. budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 czy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej do Przesiek w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Wartość zadań wykonanych w 2018 r. ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego wyniosła natomiast 21,4 mln zł. Z kolei w ramach bieżącego utrzymania 74,3 mln zł wydano na remonty nawierzchni jezdni, 10,7 mln zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 8,5 mln zł na program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół, 3,4 mln zł na nowy program budowy ścieżek rowerowych.

Podczas posiedzenia komisji Radni Województwa zapoznali się też z informacjami na temat działalności Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn. Ponadto, pozytywnie zaopiniowali trzy wnioski budżetowe dotyczące m.in. zagospodarowania oszczędności z rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190.

Zmarł Stefan Mikołajczak, pierwszy Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stefana Mikołajczaka, pierwszego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w latach 1998-2005, Radnego Województwa, zasłużonego i zawsze zaangażowanego w lokalne sprawy samorządowca, odznaczonego m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, Złotym Znakiem Związku OSP RP i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Kondolencje p. Stefan Mikołajczak

Utrudnienia związane z rozpoczęciem budowy obwodnicy Gostynia

1 kwietnia br. firma STRABAG rozpocznie budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. W pierwszym etapie wykonywane będą roboty związane z budową drogi łączącej planowaną obwodnicę z istniejącym układem drogowym. Początek drogi będzie miał miejsce w miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu (patrz: plan orientacyjny).

W związku z prowadzoną inwestycją w rejonie skrzyżowania ulic Nad Kanią i Europejskiej, a także w miejscu przecięcia nowo budowanej drogi z drogą gminną Głogówko – Bogusławki oraz z drogą powiatową w okolicy Drzęczewa Drugiego zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości do 40km/h.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności.

Plan orientacyjny drogi łączącej obwodnicę Gostynia z istniejącym układem drogowym

Umowa na pierwszy etap dokończenia budowy mostu w Międzychodzie podpisana

Przetarg na pierwszy etap dokończenia budowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie został rozstrzygnięty. 20 marca br. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę ze spółką COLAS Polska z Palędzia. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót pozwalających przenieść ruch drogowy na nowy obiekt. Wykonawca ma na realizację 100 dni od daty podpisania umowy. Most powinien więc być przejezdny pod koniec czerwca.

Kontynuuj czytanie Umowa na pierwszy etap dokończenia budowy mostu w Międzychodzie podpisana

Wicemarszałek Województwa o inwestycjach w Wyrzysku i Łobżenicy

W ubiegłym tygodniu Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wraz z Jarosławem Maciejewskim, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa, Krzysztofem Paszykiem, Posłem na Sejm RP i lokalnymi samorządowcami wizytował trwającą rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku o długości 4,1 km pomiędzy Wyrzyskiem i Osiekiem nad Notecią w powiecie pilskim. Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej wartość wynosi 29,1 mln zł, z czego 20,3 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

Kontynuuj czytanie Wicemarszałek Województwa o inwestycjach w Wyrzysku i Łobżenicy

Rozpoczyna się rozbudowa drogi nr 123 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

W marcu br. rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 na dwóch odcinkach o łącznej długości 17,5 km w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej, a koniec – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w gminie Krzyż Wielkopolski.

Roboty budowlane na obu odcinkach drogi nr 123 – od Huty Szklanej do końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej oraz od Kuźnicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek – rozpoczną się 4 marca. W związku z koniecznością zamknięcia drogi, kierowcy będą musieli jeździć objazdami.  Na pierwszym odcinku wyznaczono je w ciągu dróg gminnych, wojewódzkich nr  174 i 177 oraz powiatowych m.in. przez takie miejscowości, jak: Herburtowo, Wieleń, Dzierżążno Wielkie, Żelichowo. Na drugim odcinku objazd będzie prowadzić drogą krajową nr 22, wojewódzką nr 177 i powiatową 1322P m.in. przez Wieleń, Dzierżążno Wielkie, Człopę i Szczuczarz (schematy objazdów zostały przedstawione na planach orientacyjnych poniżej).

Prosimy wszystkich użytkowników ruchu o cierpliwość i zachowanie ostrożności!

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Całkowita wartość inwestycji wynosi 79,8 mln zł, w tym 64,3 mln zł udział UE. Termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.

Dowiedz się: więcej o zadaniu.

Od 28 lutego prom w Chojnie nieczynny

W związku z zaplanowanym przeglądem technicznym, od 28 lutego br. prom pływający przez Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 w Chojnie (w powiecie szamotulskim) nie będzie kursował do odwołania. Możliwa będzie przeprawa osób łodzią przewozową. Za utrudnienia przepraszamy.

Wicemarszałek Województwa z wizytą na ostrzeszowskich drogach

Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, odwiedził gminy Doruchów i Grabów nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim, by porozmawiać z lokalnymi samorządowcami o remontach i inwestycjach na drogach wojewódzkich. W planie na ten rok jest m.in. remont 3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 447 pomiędzy miejscowościami Chlewo i Grabów nad Prosną.

Zmiana rachunku bankowego dla opłat za zajęcie pasa drogowego

Uwaga! Z dniem 15 lutego 2019 roku zmienia się numer rachunku bankowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Opłaty za decyzje administracyjne (np. za zajęcie pasa drogowego) należy przekazywać na rachunek PKO Banku Polskiego o numerze: 19 1020 4027 0000 1102 1520 5468. Przelewy na poprzedni rachunek bankowy nie będą przyjmowane.

Tymczasowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 w Wieleniu

Kolejne postępy przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku o długości 6,4 km od Moch w powiecie wolsztyńskim do granicy powiatu leszczyńskiego. W związku z rozpoczęciem przebudowy mostu w Wieleniu, w ubiegłym tygodniu przeprawa została zamknięta, a ruch samochodowy przekierowano na pobliski obiekt tymczasowy (bypass). Ponadto, do tej pory, poza obszarem zabudowanym ułożono 80 procent dwóch z trzech warstw nowej nawierzchni jezdni. Na odcinkach miejskich nawierzchnia zostanie wykonana po dokończeniu kanalizacji deszczowej. Wiosną nastąpi również kontynuacja rozpoczętych w ubiegłym roku m.in. prac brukarskich i kanalizacyjnych. Wszystkie roboty zakończą się w 2019 r.

Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jej wartość wynosi 24,9 mln zł, z czego 20,2 mln zł wynosi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Roboty na odcinku od Moch do granicy powiatu leszczyńskiego to drugi etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305. W grudniu 2018 r. prace zakończyły się na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch.

Promy w Chojnie i Zatomiu Starym znów kursują

W poniedziałek 4 lutego wznowiono kursy promu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 w Chojnie (w powiecie szamotulskim). Od 31 stycznia działa też przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 195 w Zatomiu Starym (w powiecie międzychodzkim).

Nadal trwa jednak zimowa przerwa promu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 153 w Ciszkowie w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Możliwa jest przeprawy łodzią przewozową w godzinach 8 – 17.