Pierwsze warstwy nawierzchni na rozbudowywanej drodze wojewódzkiej nr 242 w gminie Wyrzysk

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 (dawniej 194) na odcinku o długości 4,1 km w gminie Wyrzysk w powiecie pilskim. Początek inwestycji jest zlokalizowany za skrzyżowaniem z ul. Przemysłową w Wyrzysku, a koniec – za granicą miejscowości Osiek nad Notecią.

W połowie kwietnia na fragmentach drogi rozpoczęły się roboty bitumiczne i brukarskie. Układane są pierwsze warstwy nawierzchni jezdni, a na pozostałych odcinkach w dalszym ciągu trwa usuwanie kolizji i budowa kanalizacji deszczowej.

Zakres robót obejmuje budowę lub przebudowę: jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7 metrów, skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych i postojowych, obiektów inżynierskich, ścieżki rowerowej i chodnika, kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość wynosi 29,1 mln zł, z czego 20,3 mln zł to unijne dofinansowanie. Wykonawcą jest spółka Budimex. Termin realizacji to wrzesień 2020 r.

Wicemarszałek Województwa na placu budowy obwodnicy Gostynia

We wtorek 9 kwietnia br. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak odwiedził plac budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. W symbolicznym rozpoczęciu realizacji inwestycji towarzyszyli mu: Wiesław Szczepański, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Agnieszka Kubiakowska-Michalak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWW, Robert Marcinkowski, Starosta Gostyński, Jerzy Kulak, Burmistrz Gostynia, Wiesław Glapka, Wójt Gminy Piaski, Marek Zaręba, Dyrektor Kontraktu STRABAG Sp. z o.o. i Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu.

– Budowa obwodnicy Gostynia to największa i bardzo oczekiwania inwestycja drogowa w województwie, jej wartość wynosi 116,6 mln zł – mówił w Gostyniu Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Nie obyło się bez problemów formalnych, a także przesuwania realizacji w czasie z powodu oczekiwania na przebudowę pobliskiej drogi krajowej nr 12, w którą nasza obwodnica miała się włączyć. Nie doczekaliśmy się przebudowy krajówki, ale dzięki m.in. ogromnemu zaangażowaniu i świetnej współpracy lokalnych samorządów – powiatu, miasta Gostyń, gminy Piaski – udało się wyznaczyć inny przebieg drogi łączącej obwodnicę z istniejącym układem komunikacyjnym w Gostyniu – dodał Wicemarszałek.

Budowa obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 rozpoczęła się 1 kwietnia. W pierwszym etapie wykonywane są roboty związane z budową wspomnianej drogi łączącej. Jej początek będzie miał miejsce w miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. Na odcinku o długości 1,8 km powstaną m.in. trzy skrzyżowania, ścieżka pieszo-rowerowa, kanalizacja deszczowa i elementy bezpieczeństwa ruchu. Budowa drogi łączącej zakończy się w październiku 2019 r.

Równolegle trwają prace projektowe, które umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozpoczęcie robót budowlanych na pozostałym odcinku obwodnicy o długości 6,6 km. Jej łączna długość wyniesie 8,4 km (wraz z drogą łączącą). Początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę: nowego fragmentu drogi o długości 8,4 km, nowego mostu na rzece Stara Kania w gminie Piaski, wiaduktu nad linią kolejową, obiektu nad Rowem Bodzewskim w gminie Piaski, dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, chodników.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstaje w dwóch systemach: obwodnica w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu drogowego – w systemie „buduj”. W pierwszym przypadku wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Wartość zadania wynosi 116,6 mln zł, w tym 85,5 mln zł stanowi udział UE. Termin realizacji inwestycji to lata 2018-2021. Wykonawcą robót jest firma STRABAG sp. z o.o.

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury w siedzibie WZDW

8 kwietnia br. w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odbyło się posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Radni Województwa Wielkopolskiego, w tym i Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, zapoznali się z informacjami na temat organizacji, zakresu i sposobu działania samorządowej jednostki, a także z podsumowaniem jej pracy w 2018 roku i planami na rok 2019.

Dyrektor WZDW wyjaśniał, że do zadań zarządu należy nie tylko prowadzenie inwestycji drogowych, ale również bieżące utrzymanie dróg i mostów (w którym mieszczą się m.in. remonty nawierzchni jezdni, chodników, mostów, przepustów, prace porządkowe, koszenie traw i ścinka poboczy, zimowe utrzymanie, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie i obsługa przepraw promowych), prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji, opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Radni Województwa dopytywali m.in. o koszty i sposób wyłaniania firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg, przebieg i czas przygotowań inwestycji do realizacji, a także o zadania realizowane w ostatnich latach. Budżet WZDW w ubiegłym roku wyniósł 262,7 mln zł. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od Południowego Kanału Obry do Moch o wartości 20,3 mln zł, a w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w 2019 r. są cztery inne zadania. Ponadto, WZDW podpisał umowy dotyczące sześciu innych inwestycji, w tym m.in. budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 czy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej do Przesiek w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Wartość zadań wykonanych w 2018 r. ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego wyniosła natomiast 21,4 mln zł. Z kolei w ramach bieżącego utrzymania 74,3 mln zł wydano na remonty nawierzchni jezdni, 10,7 mln zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 8,5 mln zł na program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół, 3,4 mln zł na nowy program budowy ścieżek rowerowych.

Podczas posiedzenia komisji Radni Województwa zapoznali się też z informacjami na temat działalności Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn. Ponadto, pozytywnie zaopiniowali trzy wnioski budżetowe dotyczące m.in. zagospodarowania oszczędności z rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190.

Zmarł Stefan Mikołajczak, pierwszy Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stefana Mikołajczaka, pierwszego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w latach 1998-2005, Radnego Województwa, zasłużonego i zawsze zaangażowanego w lokalne sprawy samorządowca, odznaczonego m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, Złotym Znakiem Związku OSP RP i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Kondolencje p. Stefan Mikołajczak

Utrudnienia związane z rozpoczęciem budowy obwodnicy Gostynia

1 kwietnia br. firma STRABAG rozpocznie budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. W pierwszym etapie wykonywane będą roboty związane z budową drogi łączącej planowaną obwodnicę z istniejącym układem drogowym. Początek drogi będzie miał miejsce w miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu (patrz: plan orientacyjny).

W związku z prowadzoną inwestycją w rejonie skrzyżowania ulic Nad Kanią i Europejskiej, a także w miejscu przecięcia nowo budowanej drogi z drogą gminną Głogówko – Bogusławki oraz z drogą powiatową w okolicy Drzęczewa Drugiego zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości do 40km/h.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności.

Plan orientacyjny drogi łączącej obwodnicę Gostynia z istniejącym układem drogowym

Umowa na pierwszy etap dokończenia budowy mostu w Międzychodzie podpisana

Przetarg na pierwszy etap dokończenia budowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie został rozstrzygnięty. 20 marca br. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę ze spółką COLAS Polska z Palędzia. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót pozwalających przenieść ruch drogowy na nowy obiekt. Wykonawca ma na realizację 100 dni od daty podpisania umowy. Most powinien więc być przejezdny pod koniec czerwca.

Kontynuuj czytanie Umowa na pierwszy etap dokończenia budowy mostu w Międzychodzie podpisana

Wicemarszałek Województwa o inwestycjach w Wyrzysku i Łobżenicy

W ubiegłym tygodniu Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wraz z Jarosławem Maciejewskim, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa, Krzysztofem Paszykiem, Posłem na Sejm RP i lokalnymi samorządowcami wizytował trwającą rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku o długości 4,1 km pomiędzy Wyrzyskiem i Osiekiem nad Notecią w powiecie pilskim. Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej wartość wynosi 29,1 mln zł, z czego 20,3 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

Kontynuuj czytanie Wicemarszałek Województwa o inwestycjach w Wyrzysku i Łobżenicy

Rozpoczyna się rozbudowa drogi nr 123 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

W marcu br. rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 na dwóch odcinkach o łącznej długości 17,5 km w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej, a koniec – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w gminie Krzyż Wielkopolski.

Roboty budowlane na obu odcinkach drogi nr 123 – od Huty Szklanej do końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej oraz od Kuźnicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek – rozpoczną się 4 marca. W związku z koniecznością zamknięcia drogi, kierowcy będą musieli jeździć objazdami.  Na pierwszym odcinku wyznaczono je w ciągu dróg gminnych, wojewódzkich nr  174 i 177 oraz powiatowych m.in. przez takie miejscowości, jak: Herburtowo, Wieleń, Dzierżążno Wielkie, Żelichowo. Na drugim odcinku objazd będzie prowadzić drogą krajową nr 22, wojewódzką nr 177 i powiatową 1322P m.in. przez Wieleń, Dzierżążno Wielkie, Człopę i Szczuczarz (schematy objazdów zostały przedstawione na planach orientacyjnych poniżej).

Prosimy wszystkich użytkowników ruchu o cierpliwość i zachowanie ostrożności!

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Całkowita wartość inwestycji wynosi 79,8 mln zł, w tym 64,3 mln zł udział UE. Termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.

Dowiedz się: więcej o zadaniu.

Od 28 lutego prom w Chojnie nieczynny

W związku z zaplanowanym przeglądem technicznym, od 28 lutego br. prom pływający przez Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 w Chojnie (w powiecie szamotulskim) nie będzie kursował do odwołania. Możliwa będzie przeprawa osób łodzią przewozową. Za utrudnienia przepraszamy.

Wicemarszałek Województwa z wizytą na ostrzeszowskich drogach

Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, odwiedził gminy Doruchów i Grabów nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim, by porozmawiać z lokalnymi samorządowcami o remontach i inwestycjach na drogach wojewódzkich. W planie na ten rok jest m.in. remont 3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 447 pomiędzy miejscowościami Chlewo i Grabów nad Prosną.

Zmiana rachunku bankowego dla opłat za zajęcie pasa drogowego

Uwaga! Z dniem 15 lutego 2019 roku zmienia się numer rachunku bankowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Opłaty za decyzje administracyjne (np. za zajęcie pasa drogowego) należy przekazywać na rachunek PKO Banku Polskiego o numerze: 19 1020 4027 0000 1102 1520 5468. Przelewy na poprzedni rachunek bankowy nie będą przyjmowane.

Tymczasowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 w Wieleniu

Kolejne postępy przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku o długości 6,4 km od Moch w powiecie wolsztyńskim do granicy powiatu leszczyńskiego. W związku z rozpoczęciem przebudowy mostu w Wieleniu, w ubiegłym tygodniu przeprawa została zamknięta, a ruch samochodowy przekierowano na pobliski obiekt tymczasowy (bypass). Ponadto, do tej pory, poza obszarem zabudowanym ułożono 80 procent dwóch z trzech warstw nowej nawierzchni jezdni. Na odcinkach miejskich nawierzchnia zostanie wykonana po dokończeniu kanalizacji deszczowej. Wiosną nastąpi również kontynuacja rozpoczętych w ubiegłym roku m.in. prac brukarskich i kanalizacyjnych. Wszystkie roboty zakończą się w 2019 r.

Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jej wartość wynosi 24,9 mln zł, z czego 20,2 mln zł wynosi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Roboty na odcinku od Moch do granicy powiatu leszczyńskiego to drugi etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305. W grudniu 2018 r. prace zakończyły się na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch.

Promy w Chojnie i Zatomiu Starym znów kursują

W poniedziałek 4 lutego wznowiono kursy promu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 w Chojnie (w powiecie szamotulskim). Od 31 stycznia działa też przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 195 w Zatomiu Starym (w powiecie międzychodzkim).

Nadal trwa jednak zimowa przerwa promu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 153 w Ciszkowie w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Możliwa jest przeprawy łodzią przewozową w godzinach 8 – 17.

Wicemarszałek Województwa wizytował rozbudowę drogi nr 305 w powiecie wolsztyńskim

We wtorek 29 stycznia br. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził powiat wolsztyński, by przyjrzeć się realizowanym inwestycjom na drogach wojewódzkich i spotkać się z lokalnymi samorządowcami. Wspólnie z Jackiem Skrobiszem, Starostą Wolsztyńskim, Wojciechem Lisem, Burmistrzem Wolsztyna i Januszem Frąckowiakiem, Wójtem Gminy Przemęt podsumowali pierwszy, zakończony w grudniu 2018 r. etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku o długości 3,6 km. Początek inwestycji miał miejsce na wjeździe ulicą Wolsztyńską na most na Południowym Kanale Obry, a koniec – na wyjeździe z Moch (w gminie Przemęt) ulicą Szkolną. Inwestycja miała na celu przede wszystkim poprawę stanu technicznego i dostępności drogi, a przez to – wzrost bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

Kontynuuj czytanie Wicemarszałek Województwa wizytował rozbudowę drogi nr 305 w powiecie wolsztyńskim

Wizyta na placu budowy obwodnicy Obornik

 

We wtorek 15 stycznia br. Poseł Krzysztof Paszyk i Burmistrz Obornik Tomasz Szrama odwiedzili plac budowy obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178. Prowadzone od pięciu miesięcy roboty idą zgodnie z planem. Obecnie trwają m.in.: budowa mostu na Wełnie, roboty brukarskie na rondzie, rozbiórka dwóch wiaduktów – w ciągu ul. Staszica oraz ul. 11 Listopada.

Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wynosi 14,4 mln zł, z czego 12,2 mln zł stanowi unijne dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020. Wykonawcą jest spółka SKANSKA.

 

Film z placu budowy na naszym Facebooku.

Więcej o budowie obwodnicy Obornik w artykule "WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PRZEKAZAŁ WYKONAWCY OBWODNICY OBORNIK DZIENNIK BUDOWY"

Zmiana organizacji ruchu w związku z budową obwodnicy Obornik

W związku z budową obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 11 przebiegającej przez tę miejscowość. Ruch z DK 11 przełożono na tymczasowy "bypass" równoległy do istniejącej drogi. Obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 40 km/h. Utrudnienia potrwają do maja br.

Kontynuuj czytanie Zmiana organizacji ruchu w związku z budową obwodnicy Obornik

Droga wojewódzka nr 305 w Mochach rozbudowana

Po półtora roku zakończył się pierwszy etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 w powiecie wolsztyńskim. Zakres inwestycji na odcinku od wjazdu ulicą Wolsztyńską na most na Południowym Kanale Obry do wyjazdu z Moch (gmina Przemęt) ulicą Szkolną objął m.in. rozbudowę drogi na długości 3,6 km, budowę i przebudowę: skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej oraz nowego mostu na Południowym Kanale Obry (wraz z rozbiórką starego).

Finansowanie

Zadanie było realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20,3 mln zł, z czego 15,2 mln zł to unijne dofinansowanie.

Kolejne etapy

Obecnie w realizacji jest drugi etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku o długości 6,4 km od Moch do granicy powiatu leszczyńskiego.

Zobacz: film z rozbudowanej drogi.

Nowy most w Kłecku już otwarty

Zakończyła się budowa mostu na Małej Wełnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Kłecku w powiecie gnieźnieńskim. Nowa, jednoprzęsłowa przeprawa jest wykonana z żelbetowych belek zespolonych z płytą i osadzona na palach o wysokości 13 m. Jej długość wynosi 19,1 m, a szerokość – 13,4 m. Po jednej stronie jezdni o szerokości 7 m powstała ścieżka pieszo-rowerowa, a po drugiej – chodnik roboczy. Most ma najwyższą klasę nośności A (50 ton). Wartość inwestycji wyniosła 3,8 mln zł. Wykonawca to spółka Most z Sopotu.

Kontynuuj czytanie Nowy most w Kłecku już otwarty

Elastyczne słupki przy drodze wojewódzkiej nr 178 w Niekursku

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu po raz pierwszy na szerszą skalę zamontował elastyczne słupki drogowe. W celu poprawy bezpieczeństwa i oddzielenia ruchu pieszego od samochodowego 80 takich słupków stanęło przy 200-metrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 178 w Niekursku (w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim). Innowacyjna technologia sprawia, że słupki zachowują „pamięć kształtu” (po odkształceniu wracają do swojej pierwotnej pozycji), a system montażu nie wymaga ingerencji w nawierzchnię. Niebawem takie elementy bezpieczeństwa ruchu pojawią się przy innych drogach wojewódzkich w Wielkopolsce.

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Krzyżu Wielkopolskim

Uwaga! W czwartek 6 grudnia br. na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 174 z ul. Walki Młodych w centrum Krzyża Wielkopolskiego wprowadzono nową, stałą organizację ruchu i przeprogramowano działanie sygnalizacji świetlnej. Dotychczas obowiązujące pierwszeństwo przejazdu z ul. Wojska Polskiego i prostopadłej Poznańskiej (drogi wojewódzkiej nr 174) zmieniono na pierwszeństwo przejazdu na wprost ulicami Walki Młodych i Poznańską. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności.

Aktywne znaki STOP w Brzeźnie Starym

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą powiatową w Brzeźnie Starym (gmina Wągrowiec) zamontowano aktywne znaki STOP. Czujniki ruchu wykrywają zbliżający się do skrzyżowania samochód i uruchamiają podświetlenie STOPu. Znaki są zasilane baterią słoneczną. Wartość zadania wyniosła 30 tys. zł.

Rondo w Brzezinach gotowe

Zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 i dróg powiatowych w Brzezinach w powiecie kaliskim. Zakres zrealizowanej w ciągu pięciu miesięcy inwestycji obejmował również budowę nowego chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, pasów postojowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Wartość zadania wyniosła 3,3 mln zł. Wykonawcą była spółka SIDROG.

Kontynuuj czytanie Rondo w Brzezinach gotowe

Nowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej nr 449 w powiecie kaliskim

Od miesiąca mieszkańcy gminy Brzeziny w powiecie kaliskim jeżdżą po wyremontowanej drodze wojewódzkiej nr 449. Na odcinku o długości niemal 1,7 km od miejscowości Sobiesęki do granicy województwa ułożono dwie warstwy nowej nawierzchni wraz z geosiatką wzmacniającą, oczyszczono rowy i wykonano oznakowanie poziome. Wartość zadania wyniosła 1,5 mln zł. Wykonawcą była spółka SIDROG.

Kontynuuj czytanie Nowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej nr 449 w powiecie kaliskim

Nowa sygnalizacja świetlna na obwodnicy Śremu już działa

W pierwszej połowie listopada na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 (obwodnicy Śremu) z ulicą Szkolną w miejscowości Kawcze uruchomiono nową sygnalizację świetlną. Jej budowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, m.in. ze względu na ograniczoną widoczność przy wjeździe na drogę wojewódzką znajdującą się na wysokim nasypie.

Sygnalizacja jest acykliczna, akomodacyjna (tzw. inteligentna), co oznacza, że poprzez pętle indukcyjne i kamery dostosowuje program działania do natężenia ruchu. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski z Cielimowa. Wartość robót wyniosła 233,7 tys. zł.

plik: DW-434-Kawcze-sygnalizacja-świetlna-1-300x225

plik: DW-434-Kawcze-sygnalizacja-świetlna-2-300x225

Wicemarszałek Województwa przejechał nową ścieżką rowerową w gminie Odolanów

W środę 14 listopada br. w Tarchałach Wielkich (powiat ostrowski) odbyło się symboliczne otwarcie i inauguracyjny przejazd nowo wybudowaną ścieżką rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445, której nadano imię Stanisława Mikołajczyka. W uroczystości wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Radny Województwa Waldemar Witkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Jan Prokop, Radny Gminy Marian Dolata, Sołtys Tarchał Wielkich Elżbieta Tomczak oraz inni lokalni samorządowcy i mieszkańcy.

Ścieżka rowerowa przebiegająca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 przez trzy miejscowości: Odolanów, Tarchały Wielkie i Gorzyce Małe powstała dzięki współpracy samorządów. Dwa odcinki wybudowała Gmina Odolanów, a odcinek o długości 1,5 km w miejscowości Tarchały Wielkie zrealizował Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Poza budową chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zakres robót w ramach inwestycji samorządu województwa w Tarchałach Wielkich obejmuje m.in. poszerzenie pasa ruchu, przebudowę istniejących pod drogą przepustów, budowę odcinków kanalizacji deszczowej, peronu zatoki autobusowej i wymianę nawierzchni istniejących zatok oraz utwardzenie zjazdów do posesji.   

Wartość zadania realizowanego przez WZDW w Poznaniu wynosi 3,2 mln zł. Wykonawcą jest spółka Brukarstwo Kasprzak.

plik: DW-445-ścieżka-rowerowa-Tarchały-Wielkie-1-300x169

plik: DW-445-ścieżka-rowerowa-Tarchały-Wielkie-3-300x169

plik: DW-445-ścieżka-rowerowa-Tarchały-Wielkie-4-300x169

plik: DW-445-ścieżka-rowerowa-Tarchały-Wielkie-2-300x169

Odcinek dawnej drogi krajowej nr 5 w powiecie leszczyńskim stał się drogą wojewódzką

9 listopada 2018 roku – po oddaniu do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S5 od Radomicka do Leszna – fragment dawnej drogi krajowej nr 5 przebiegający od północnej granicy Leszna do węzła Lipno (ale z wyłączeniem tego węzła) stał się drogą wojewódzką.

Nowy odcinek docelowo będzie stanowić kontynuację istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 309 łączącej drogę krajową nr 36 w okolicy Rawicza z Kaczkowem w powiecie leszczyńskim.

Poniżej mapa (w formatach JPG i PDF) prezentująca przebieg nowego odcinka drogi wojewódzkiej.

plik: DW-309-zmiana-kategorii-drogi-Leszno-Lipno-300x212

DW 309 zmiana kategorii drogi Leszno – Lipno

Most we Wronkach zostanie otwarty

Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach znów będzie otwarty! 9 listopada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu otrzymał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na warunkowe dopuszczenie na moście ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów o masie do 3,5 tony. To odpowiedź na wniosek złożony 18 października przez WZDW na podstawie ekspertyz i monitoringu geotechnicznego.

W dniach 30-31 października Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przeprowadził na moście we Wronkach naprawę elementów wymienionych w wydanej 29 sierpnia br. przez WINB decyzji o zamknięciu obiektu: chodnika, wyprężonej balustrady i ciosu podłożyskowego. Następnie – 5 listopada – WZDW przedstawił WINB odpowiedzi na dodatkowe pytania do ekspertyzy geotechnicznej oceniającej stateczność podłoża w rejonie mostu. WINB dysponował więc kompletem dokumentów (m.in. dwóch ekspertyz – stanu technicznego obiektu i geotechniczną), w których specjaliści z Politechniki Poznańskiej jednoznacznie stwierdzili, że  stateczność posadowienia przyczółka mostu nie jest zagrożona i możliwe jest dopuszczenie na nim ograniczonego ruchu. W piątek 9 listopada WZDW otrzymał odpowiedź na swój wniosek. WINB uchylił wcześniejszą decyzję o zamknięciu mostu i orzekł o dopuszczeniu ruchu pieszego, rowerowego oraz pojazdów o masie do 3,5 tony z ograniczeniem prędkości do 40 km/h.

Niezwłocznie po otrzymaniu tej decyzji WZDW rozpoczął przygotowania do otwarcia mostu. Na dojazdach ustawiono znaki zakazu wjazdu samochodów ciężarowych i innych o masie przekraczającej 3,5 tony, zakazu wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2,4 m, a także szykany uniemożliwiające przejazd takich pojazdów. Na przejeździe przez szykany obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h, a poza nimi – do 40 km/h. Ruch na moście zostanie wznowiony w piątek w godzinach wieczornych. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zgodnie z warunkami wskazanymi w decyzji WINB, WZDW będzie prowadził kompleksowy monitoring konstrukcji mostu i skarp przyczółka, a także – przy współpracy m.in. z właścicielami  sąsiednich nieruchomości – osuwiska występującego na znacznie szerszym terenie niż rejon przeprawy. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub okoliczności mogących świadczyć o zagrożeniu bezpieczeństwa, możliwe będzie ponowne wstrzymanie ruchu. Jego warunkowe dopuszczenie nie rozwiązuje bowiem podstawowego i palącego problemu występujących na tym obszarze ruchów masowych. Jak wykazała ekspertyza geotechniczna przygotowana przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej, oś główna zaistniałych 22 i 23 sierpnia br. ruchów w postaci rozległego osuwiska występuje między Miejską Przepompownią a nieczynną oczyszczalnią ścieków należącą do Zakładu Karnego. Eksperci zaznaczyli, że skuteczne zatrzymanie procesu osuwiskowego to zadanie skomplikowane, które musi zostać poprzedzone kompleksowymi badaniami i musi obejmować jednocześnie znacznie szerszy teren niż rejon samego mostu. Dodali, że sprawę kompleksowego zabezpieczenia zbocza należy traktować jako priorytetową dla miasta Wronki z uwagi na zlokalizowaną tam i zagrożoną przez ruchy masowe infrastrukturę: przepompownię ścieków, dom kultury, bliskość osiedla mieszkaniowego.