Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gostyń – Kunowo

Inwestycję zrealizowano w ramach Programu “Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich i sfinansowano po 50% z budżetu gminy Gostyń i WZDW w Poznaniu. Wybudowano 800 metrów ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,5 m wraz z oznakowaniem i elementami bezpieczeństwa ruchu. Wykonano również zjazdy, dojście do zatoki autobusowej i przepusty pod ścieżką. Koszt wszystkich prac wyniósł ponad 950 tysięcy złotych brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe “Drogbud” z Gostynia.

Podpisanie Listu Intencyjnego na budowę V etapu obwodnicy Wągrowca

Podpisanie Listu Intencyjnego przez Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Jarosława Berendta Burmistrza Wągrowca, Tomasza Kranca Starostę Powiatu Wągrowieckiego, Przemysława Majchrzaka Wójta Gminy Wągrowiec i Michała Piechockiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, to pierwszy krok do podjęcia wspólnych działań przy budowie V etapu obwodnicy Wągrowca. Połączenie sił w oparciu o List Intencyjny będzie sprzyjało dobremu rozwojowi miasta.

Kolejny etap obwodnicy Wągrowca stanowić będzie odcinek łączący rondo Kaliska (droga wojewódzka nr 241) z drogą wojewódzką nr 190 i będzie miał około dwóch kilometrów długości. Gmina Miejska Wągrowiec opracuje projekt koncepcyjny wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych.

Budowa obwodnicy Wągrowca była realizowana etapami w latach 2000-2015. Do tej pory powstało blisko osiem kilometrów drogi za kwotę 74,5 mln złotych. Wybudowano pięć skrzyżowań typu rondo, skrzyżowania skanalizowane wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów. Powstał także most na rzece Wełna o długości 164 metry.

Sytuacja na al. Wojska Polskiego w Pile

Informujemy, że powstałe zastoisko wodne na al. Wojska Polskiego w Pile, w obrębie przejścia dla pieszych przy Rondzie PCK, w żaden sposób nie jest związane z prowadzonymi pracami przy remoncie alei na drodze wojewódzkiej nr 179. Zastoisko powstało prawdopodobnie z częściowego zamulenia przykanalika kanalizacji deszczowej. Dziś zostało wysłane zlecenie do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile. Z powodów od nas niezależnych, zostanie to wykonane w piątek 13 września.

Wyróżnienie dla Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Paweł Katarzyński otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Drogownictwa”, przyznawaną przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Pawłowi Katarzyńskiemu list gratulacyjny, podpisany przez Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, za 30 lat pracy zawodowej, w tym 20 lat pracy w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

Prace prowadzone są na odcinku ponad 17 kilometrów. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje poszerzenie drogi do siedmiu metrów w terenie zabudowanym, do sześciu poza terenem zabudowanym, poszerzenie poboczy do dwóch metrów, budowę 650 metrów chodnika w Kuźnicy Żelichowskiej i ponad 130 metrów poza tą miejscowością. Inwestycja zakłada również przebudowę sześciu skrzyżowań i budowę czterech zatok autobusowych. Powstaną dwa jednoprzęsłowe mosty na rzece Człopica oraz sieć kanalizacji deszczowej.

Obecnie na całym odcinku wykarczowano pnie, trwa poszerzanie i wzmacnianie konstrukcji drogi. W Kuźnicy Żelichowskiej wybudowano chodniki i dwie zatoki autobusowe. W ramach inwestycji, zlikwidowano również tory kolejowe w ramach nieczynnych przejazdów PKP.

Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość zadania wynosi 79,8 mln zł, w tym 64,3 mln zł udział UE. Termin zakończenia wszystkich prac to 2021 rok.

Trwa rozbiórka mostu i budowa przepustu w Tarnowie Pałuckim

Nowy przepust będzie posiadał klasę obciążenia “A” tj. 50 ton. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin nie jest zagrożony. Zgodnie z umową całość robót budowlanych ma się zakończyć do 30 września. Wartość kontraktu to ponad 1,6 mln zł.

Zakończyły się prace na drodze nr 180 pomiędzy Trzcianką i Wrzącą

Zakończył się remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 180 o długości 3,5 km pomiędzy Trzcianką i Wrzącą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Zakres robót obejmował m.in. miejscowe wyrównanie jezdni, ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni, uzupełnienie poboczy, wykonanie oznakowania. Wartość inwestycji wyniosła 2,7 mln zł. Wykonawcą był COLAS Polska sp. z o.o.

Zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku Buk-Stęszew

15 lipca zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 306 w powiecie poznańskim, na odcinku od granicy gmin Buk/Stęszew do Tomiczek o długości 1,2 km.

Zakres robót obejmował wzmocnienie konstrukcji jezdni, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, ścięcie i umocnienie poboczy kruszywem łamanym, wykonanie oznakowania poziomego.

Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo Colas Polska sp. z o. o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

Wartość umowna całego zadania opiewała na kwotę: 1 791 273,26 zł brutto.

Trwa przetarg na budowę mostu w Rogalinku

Pod koniec lipca br. został ogłoszony przetarg na budowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku w powiecie poznańskim.

Nowy most wraz z dojazdami ma powstać po północnej stronie istniejącego obiektu. Będzie to pięcioprzęsłowa przeprawa o klasie obciążeń A (do 50 ton), oparta na podporach masywnych żelbetowych. Jej długość całkowita wyniesie 315,5 m, szerokość całkowita – 16 m, a długość samej płyty pomostu – 296,15 m.

Na moście powstanie jezdnia o szerokości 7 m wraz z obustronnymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. Długość nowego odcinka drogi nr 431 przez most wraz z dojazdami wyniesie 768 m. Zakres robót obejmie również m.in. przebudowę sieci gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia wewnątrz konstrukcji nośnej. Po zakończeniu budowy nowego obiektu, stary zostanie rozebrany.

Projekt uzyskał unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Termin realizacji to 2022 rok.

Marszałek Województwa wizytował nowy most w Międzychodzie

W ubiegłym tygodniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wizytowali oddany w czerwcu do użytku most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie oraz trwającą rozbudowę drogi w Sowiej Górze. Towarzyszyli im senator Jan Filip Libicki, posłowie Zbigniew Ajchler i Krzysztof Paszyk, Radny Sejmiku Województwa Przemysław Ajchler, Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny wraz z innymi samorządowcami oraz Dyrektor WZDW Paweł Katarzyński.

Most na rzece Warcie wraz z dojazdami powstał na odcinku drogi o łącznej długości 760 metrów. Zastąpił przeprawę z 1959 r., która ze względu na wynikający z wieloletniej eksploatacji zły stan techniczny zostanie rozebrana.

Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się w listopadzie 2018 r., ale w związku z brakiem postępu robót i niedochowaniem przez wykonawcę terminów umownych, 16 listopada 2018 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rozwiązał umowę z Firmą Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót, zakres prac koniecznych do zakończenia realizacji inwestycji został podzielony na dwa etapy:

 • I etap – roboty pozwalające na przeniesienie ruchu drogowego na nowy most
 • II etap – rozbiórka starej przeprawy.

W marcu 2019 r. WZDW podpisał umowę z Colas Polska Sp. z o.o. na realizację I etapu o wartości 4,7 mln zł. Zadanie zakończyło się w lipcu. Ogłoszenie przetargu na II etap dokończenia zadania czyli rozbiórkę mostu planowane jest jeszcze w tym roku, a zakończenie w III kwartale 2020 r.

Zadanie jest realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniesie 26,9 mln zł, z czego 16,8 mln zł to udział UE.

Więcej o zakresie inwestycji: https://wzdw.pl/35819/

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 180 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Od połowy lipca trwa remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 180 o długości 3,5 km pomiędzy Trzcianką i Wrzącą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Zakres robót obejmuje m.in. miejscowe wyrównania jezdni, ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni z siatką wzmacniającą, uzupełnienie poboczy, wykonanie oznakowania.

Termin realizacji zadania to 22 sierpnia. Wartość wynosi 2,7 mln zł. Wykonawcą jest COLAS Polska sp. z o.o.

Przetarg na budowę obwodnicy Wronek ogłoszony

W piątek 26 lipca br. został ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Wronek w ciągu dróg wojewódzkiej nr 182 i 184. Termin otwarcia ofert został przesunięty z 2 na 18 września.

W ramach inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego powstanie obwodnica o długości 5,2 km. Jej początek będzie zlokalizowany na ul. Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (gmina Wronki), a koniec na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 za rzeką Wartą we Wronkach. Zakres robót obejmie budowę m.in. trójprzęsłowego mostu nad Wartą, wiaduktu kolejowego nad linią PKP, wiaduktu nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki, trzech rond, przepustów drogowych, dróg dojazdowych do terenów przyległych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wronek jest wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym województwa.

Projekt uzyskał unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Termin realizacji to 2022 rok.

Pierwotnie (od 2016 r.) inwestycja była realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i miała zakończyć się w 2019 r. Jednakże w lutym br. umowa z wykonawcą została rozwiązana. W efekcie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ponownie wystąpił o unijne dofinansowanie inwestycji i ogłosił przetarg na budowę w systemie „buduj”. 

Pobierz: Obwodnica Wronek – plan orientacyjny (PDF)

W sierpniu wymiana dylatacji mostu północnego na Gwdzie w Pile

We wtorek 23 lipca br. nastąpiło przekazanie placu budowy na moście północnym w ciągu Alei Jana Pawła II (drogi wojewódzkiej nr 188) w Pile. 12 sierpnia na przeprawie prowadzącej ze Złotowa w kierunku centrum rozpocznie się wymiana dylatacji. Prace będą prowadzone połówkowo, co oznacza, że jeden z dwóch pasów w kierunku Ronda Jana Pawła II zostanie wyłączony z ruchu. W pierwszym etapie dotyczyć to będzie lewego pasa. Roboty potrwają do października.

Prosimy kierowców o cierpliwość i zachowanie ostrożności.

 

Pobierz: projekt czasowej organizacji ruchu (PDF)

Marszałek Województwa na placu budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

W środę 17 lipca br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, wizytował plac budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Wspólnie z Marszałkiem trwającym robotom przyjrzeli się Senator RP Marian Poślednik, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, były Radny Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pospieszyński, Kierownik budowy ze STRABAG Sp. z o.o. Piotr Górka i Dyrektor WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński.

Dobrze jest zobaczyć inwestycję w trakcie realizacji. Zwłaszcza taką, która jest sztandarowym, oczekiwanym i zapowiadanym od lat projektem samorządu województwa – mówił na placu budowy Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Projekt ten przebrnął przez szereg problemów uzgodnieniowych. Główną blokadą w realizacji był brak możliwości dowiązania obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej do drogi krajowej nr 12. Dzięki dobrej współpracy z lokalnymi władzami – powiatem, miastem, gminą – udało się jednak wdrożyć rozwiązanie, które pozwoli uwolnić miasto od uciążliwego ruchu tranzytowego – dodał Marszałek.

Obwodnica Gostynia będzie miała długość 8,4 km (w tym droga łącząca nowy przebieg z istniejącym układem drogowym o długości 1,8 km). Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstaje w dwóch systemach: obwodnica w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu komunikacyjnego – w systemie „buduj”. W pierwszym przypadku wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy.

1 kwietnia br. rozpoczęły się roboty związane z budową drogi łączącej. Jej początek będzie miał miejsce w miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. Na odcinku o długości 1,8 km powstaną m.in. trzy skrzyżowania, ścieżka pieszo-rowerowa, kanalizacja deszczowa i elementy bezpieczeństwa ruchu.

Do tej pory wykonano m.in. przebudowę kolizji teletechnicznej i dwóch z trzech kolizji średniego napięcia, odhumusowanie pasa drogowego, kanalizację deszczową, cztery przepusty drogowe. Obecnie trwają natomiast prace związane z budową: nasypów i wykopu, warstw konstrukcji nawierzchni oraz oświetlenia drogowego. A pod koniec lipca rozpoczną się roboty brukarskie i obudowywanie gazociągu wysokiego ciśnienia.

Równolegle trwają prace projektowe, które umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozpoczęcie robót budowlanych na pozostałym odcinku obwodnicy o długości 6,6 km.

Nastąpi to w 2020 roku. Wtedy też mamy w planie uruchomienie drogi łączącej, by chociaż częściowo ułatwić życie mieszkańcom Gostynia – zapowiedział Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu.

 • Całkowita wartość inwestycji: 116,6, w tym 85,5 mln zł udział UE.
 • Termin rozpoczęcia: 2018 r.
 • Termin realizacji drogi łączącej: 2019 r.
 • Termin odbioru dokumentacji projektowej i decyzji ZRID: 2020 r.
 • Termin zakończenia inwestycji: 2021 r.
 • Wykonawca robót budowlanych: STRABAG sp. z o.o.

Więcej o zakresie inwestycji: https://wzdw.pl/35485/

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w powiecie kolskim

Od czerwca trwa pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku pomiędzy Rogóźnem i Chrustowem wraz z budową chodnika w Rybnie.

Zakres robót obejmuje m.in. regulację odwodnienia pasa drogowego, budowę chodnika z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdów, ułożenie nowej nawierzchni jezdni. Wartość zadania wynosi 2,6 mln zł.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła. Termin realizacji to sierpień br.

Przebudwa drogi wojewódzkiej nr 269 Rogoźno - Chrustowo (1)

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w miejscowości Tarnowo Pałuckie

W dniu 11.07.2019 w ramach realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783” zamontowano nowe prefabrykowane elementy obiektu inżynierskiego.

Zadanie polega na budowie nowego żelbetowego przepustu w miejscu wyburzonego mostu. Nowy obiekt będzie posiadał klasę obciążenia A tj. 50 ton – zostanie więc dostosowany do aktualnych wymagań technicznych dla dróg klasy G. Zgodnie z umową całość robót budowlanych ma zakończyć się do 30 września bieżącego roku. Wartość kontraktu to ponad 1,6 mln zł.

Most na Wełnie w Obornikach po próbie obciążeniowej

W środę 3 lipca przeprowadzono próbne obciążenie nowego, powstałego w ramach budowy obwodnicy Obornik mostu na Wełnie. Na przeprawę wjechały cztery samochody ciężarowe załadowane piaskiem, a specjalistyczny sprzęt rejestrował zachowanie konstrukcji obiektu. Próba zakończyła się wynikiem pozytywnym, potwierdzając nośność obiektu klasy A (do 50 ton).

Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 trwa od sierpnia 2018 r. Obecnie stan zaawansowania robót wynosi 80 procent. Do wykonania pozostały jeszcze m.in.: podbudowa ścieżki rowerowej, ułożenie warstw nawierzchni jezdni, balustrady na moście na Wełnie i na wiadukcie w ciągu ul. Staszica, umocnienie skarp przy obiektach, bariery drogowe, pobocza, roboty zieleniarskie i nasadzenia drzew, oznakowanie.

Więcej o inwestycji: https://wzdw.pl/34067/

Nowy most w Międzychodzie przejezdny w obu kierunkach

W piątek 28 czerwca br. nowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie został otwarty dla ruchu w obu kierunkach. Samochody poruszają się całą szerokością jezdni. Oznacza to koniec utrudnień w postaci ruchu wahadłowego. Wciąż jednak należy zachować ostrożność, ponieważ na moście trwają jeszcze roboty wykończeniowe. Zakończą się w lipcu.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Polega na budowie nowego mostu na rzece Warcie wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku o łącznej długości 760 metrów. Obiekt powstał po wschodniej stronie starej, będącej w złym stanie technicznym przeprawy z 1959 roku.

Pierwotnie zadanie miało zakończyć się w listopadzie 2018 r., ale w związku z brakiem postępu robót i niedochowaniem przez wykonawcę terminów umownych, 16 listopada 2018 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rozwiązał umowę z Firmą Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. W marcu 2019 r. WZDW podpisał umowę z Colas Polska Sp. z o.o. na I etap dokończenia inwestycji. Dopiero potem planowane jest ogłoszenie przetargu na II etap dokończenia zadania, czyli rozbiórkę mostu.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę:

 • nowego fragmentu drogi o długości 760 m i szerokości 7 m
 • nowego, trójprzęsłowego mostu na rzece Warta o długości ok. 140 m
 • czterowlotowego ronda w miejscu skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego i Wały Jana Kazimierza
 • chodnika
 • ciągu pieszo-rowerowego
 • oświetlenia drogowego
 • kanalizacji deszczowej
 • elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • oznakowania

oraz rozbiórkę starego mostu. Jednocześnie WZDW w Poznaniu jest w trakcie realizacji I etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku o długości ok. 2 km pomiędzy Sowią Górą i Międzychodem. Wartość zadania wynosi prawie 4 mln zł.

Obejrzyj: galerię zdjęć z budowy.

Trwa kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi nr 471

Pod koniec maja br. rozpoczął się trzeci etap budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w Liskowie w powiecie kaliskim. Kanalizacja powstaje na odcinku o długości 385 metrów. Ponadto, zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz wykonanie oznakowania.

Wartość zadania wynosi 1,5 mln zł. Wykonawcą jest Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z miejscowości Błaszki. Termin zakończenia zadania to wrzesień 2019 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w Liskowie jest realizowana etapami od 2017 r. Do tej pory powstała na odcinku o łącznej długości ponad 700 m.

gallery

Koszenie traw i remonty na drogach wojewódzkich

Lato to okres intensywnych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Na trasach wojewódzkich w całej Wielkopolsce trwają m.in. koszenie traw, remonty cząstkowe nawierzchni, odnawianie oznakowania poziomego. Zadania są realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb, całymi ciągami dróg i potrwają aż do jesieni. W związku z tym na drogach wojewódzkich mogą występować tymczasowe utrudnienia w ruchu w postaci miejscowych zwężeń jezdni. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności!

Drużyna WZDW wspólnie pokonała maraton

W niedzielę 9 czerwca drużyna Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu kolejny rok z rzędu wystartowała w organizowanym w Poznaniu, charytatywnym biegu EKIDEN PragmatIQ. Sześcioosobowa sztafeta wspólnie musiała pokonać dystans maratonu – 42 km 195 m. Zawodnicy na pierwszych dwóch zmianach mieli do przebiegnięcia 9795 m i 10800 m, a pozostała czwórka po 5400 m. Trasa wiodła wokół Jeziora Maltańskiego. Drużyna WZDW pokonała ją w ciągu 3 godz. 31 min., zajmując 83. miejsce wśród 266 drużyn, a w kategorii drużyn firmowych – 45. miejsce. W skład zespołu weszli (kolejność według zmian): Błażej Golec, Piotr Smudziński, Marta Kozłowska, Artur Turas, Jan Popowski, Artur Ginter.

Sztafeta maratońska EKIDEN PragmatIQ odbyła się w Poznaniu po raz siódmy. Co roku część opłat startowych jest przekazywana na cel charytatywny. W 2019 roku pieniądze trafią do Fundacji „Niesiemy nadzieję” z Poznania.

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 306 na granicy gmin Buk i Stęszew

Trwa remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 306 pomiędzy granicą gmin Buk i Stęszew a miejscowością Tomiczki w powiecie poznańskim. Zakres robót na długości 1,2 km obejmuje m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni na podbudowie mineralno-cementowo-emulsyjnej, umocnienie poboczy, regulację skarp, odmulenie rowów i wykonanie oznakowania.

Wartość zadania wynosi 1,8 mln zł. Wykonawcą jest spółka Colas Polska. Termin realizacji to lipiec 2019 r.

Zamknięcie mostu w miejscowości Tarnowo Pałuckie

W związku z realizacją zadania pod nazwą “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783” na dzień 04.06.2019 zaplanowano wyłączenie z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 251. Wyznaczono stosowny objazd przez miejscowość Wapno. Zgodnie z umową Wykonawca ma zakończyć roboty budowlane do dnia 30.09.2019. W ramach zleconego zadania w miejscu istniejącego mostu zostanie wybudowany nowy żelbetowy przepust. Nowy obiekt będzie posiadał klasę obciążenia A tj. 50ton – zostanie więc dostosowany do aktualnych wymagań technicznych dla dróg klasy G.

objazd Tarnowo Pałuckie

Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w Babiaku

Pod koniec maja rozpoczął się pierwszy etap przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 263 w Babiaku w powiecie kolskim. Zakres robót na długości 680 metrów obejmuje m.in. korektę geometrii skrzyżowań, wymianę nawierzchni, przebudowę istniejących chodników i budowę nowych, budowę: ścieżki rowerowej, zjazdów, elementów odwodnienia oraz montaż barier ochronnych.

Wartość inwestycji wynosi 1,9 mln zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła. Termin realizacji to wrzesień 2019 r.

Utrudnienia w komunikacji ulicami miasta Gniezna

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pragnie poinformować, że w okresie od 3.06.2019 r. mogą wystąpić utrudnienia w komunikacji ulicami miasta Gniezna w związku z planowaną realizacją remontów cząstkowych nawierzchni w ciągu DW 260 Gniezno–Wólka. Utrudnienia potrwają kilka dni.

W pierwszej kolejności planowany jest remont na odc. ul. Sobieskiego, Lecha , Kościuszki i na wiadukcie im. ks. Popiełuszki, a następnie na ulicy Witkowskiej.

Z naszej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby konieczny remont został wykonany w jak najkrótszym czasie i bez dodatkowych niedogodności. Prosimy kierowców o zrozumienie i zachowanie szczególnej ostrożności.

Postępy przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Od marca trwa rozbudowa dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 123 o łącznej długości 17,5 km: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej do końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej oraz od Kuźnicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, na obu odcinkach drogi rozpoczęły się już roboty ziemne – wykonywanie wykopów i nasypów, wymiana gruntów, wzmacnianie podłoża. Trwa również budowa trzech przepustów i mostu na rzece Człopica oraz rozbiórka istniejących obiektów.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Całkowita wartość inwestycji wynosi 79,8 mln zł, w tym 64,3 mln zł udział UE. Termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.

Prom w Chojnie po remoncie znów kursuje

W połowie maja zakończył się remont promu pływającego przez Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 w Chojnie (w powiecie szamotulskim). Zakres trwających 1,5 miesiąca robót objął m.in. czyszczenie, konserwację i malowanie powierzchni zewnętrznych kadłuba, czyszczenie ognisk korozji, wymianę uszkodzonych elementów drewnianego pokrycia pokładu, naprawę klapy wjazdowej i klap naporowych. Odbiór techniczny został przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Prom uzyskał przedłużenie zdolności żeglugowej na kolejne pięć lat.

Kursy promu zostały wznowione. Przeprawa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-15.30 średnio co 15 minut.