Komunikat

Informujemy, że od poniedziałku 18 listopada wiadukt w ciągu ulicy Warszawskiej w Gnieźnie (DW 260) zostanie wyłączony dla ruchu samochodów powyżej 3,5 tony, z wyłączeniem pojazdów MPK Gniezno.

Dodatkowo informujemy, że w związku z tym, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego zostało wprowadzone zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią nr 353 Poznań Wschód-Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica-Chojnice w m. Gniezno” (wiadukt im. Księdza Jerzego Popiełuszki) nie będzie realizowana na obiekcie wymiana dylatacji. Realizacja ww. zadania planowana jest w latach 2020-2021. W chwili obecnej przygotowywana jest procedura przetargowa. Na czas rozbudowy, obiekt zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania, utrzymany zostanie tylko ruch pieszych.

Kolejne inwestycje w powiecie pilskim

Zakończył się remont chodnika na Alei Wojska Polskiego w Pile (DW 179), pomiędzy ulicami Koszalińską, a Lotniczą na odcinku blisko 290 metrów. Wymieniono nawierzchnię bitumiczną, na kostkę betonową. Koszt prac wyniósł ponad 157 tysięcy złotych.

Dobiegł końca również remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Dźwierszno Wielkie (Gmina Łobżenica). Płytki betonowe zastąpiła kostka, wymieniono krawężnik, wyremontowano zjazdy na posesje. Inwestycja pochłonęła ponad 268 tysięcy złotych.

Przebudowa chodnika w Uścikowie (Gmina Oborniki)

Zakończył się remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 o długości 180 metrów i szerokości 1,5 m. Zakres prac obejmował również wykonanie zjazdów, poboczy, konserwację rowów i remont istniejących przepustów. Inwestycja kosztowała blisko 180 tysięcy złotych.

Zakończył się drugi etap remontu drogi w Czaczu (Gmina Śmigiel)

Prace przy remoncie drogi wojewódzkiej nr 312 w Czaczu na długości ponad 1 kilometra zostały zakończone. Zakres robót obejmował między innymi: ułożenie nowej nawierzchni jezdni, rozbiórkę starych i wykonanie nowych chodników, miejsc postojowych z kostki brukowej, budowę dwóch zatok autobusowych, zjazdów wraz z przepustami, udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej, montaż poręczy ochronnych. Inwestycja kosztowała ponad 2,5 mln złotych. Wykonawcą wszystkich prac była firma “Całus”, Boruja Nowa.

Komunikat

Informujemy, że w sobotę 16 listopada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu będzie otwarty w godzinach od 7:00 do 15:00. Jednocześnie zaznaczamy, że wtorek 24 grudnia dla pracowników WZDW będzie dniem wolnym.

Nowa ścieżka rowerowa na odcinku Kawczyn-Chełst

Zakończył się pierwszy etap budowy ścieżki rowerowej o długości blisko 580 metrów na drodze wojewódzkiej nr 181 na odcinku Kawczyn-Chełst. Powstała nowa nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej o szerokości dwóch metrów. Wartość wykonanych robót to ponad 590 tysięcy złotych, przy 50% udziale Gminy Drawsko. Wykonawcą prac była firma „Viabud” z Walkowic.

Droga wojewódzka na odcinku Sowia Góra-Międzychód już gotowa

Zakończyły się prace przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Sowia Góra-Międzychód o długości ponad dwóch kilometrów. W ramach inwestycji poszerzono jezdnię do 6,5 metrów i pobocze do 1,5 m. Przebudowano pętlę autobusową, powstały wyspy spowalniające. Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu takie jak: balustrady, bariery ochronne, elementy odblaskowe typu „kocie oczka”. Inwestycja pochłonęła ponad 4 mln złotych. Wykonawcą wszystkich prac była firma „Colas”.

Trwa przebudowa chodnika w Niechanowie

Inwestycja zakłada ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdów. Przebudowa obejmuje 300-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 260 od ulicy Polnej do ul. Ogrodowej. Prace mają się zakończyć do piątku 8 listopada. Wartość wszystkich prac to ponad 277 tysięcy złotych. Wykonawcą jest firma Bud-Mix z Arcugowa.

Obwodnica Obornik na ukończeniu

Prace przy budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 w Obornikach o długości 1,2 km są na końcowym etapie realizacji. Początek obwodnicy to rondo na skrzyżowaniu z ulicą Czarnkowską (DW 178), a koniec – rondo na skrzyżowaniu z ulicą 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11. Podstawowy zakres prac obejmuje budowę nowej konstrukcji jezdni o szerokości siedmiu metrów, budowę nowego mostu na rzece Wełna, budowę wiaduktu nad obwodnicą w ciągu ulicy Staszica, przebudowę i budowę skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach i ciągu pieszo-rowerowym, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych i ustawienie barier ochronnych. Pojawi się około 4 tysięcy nowych drzew liściastych, iglastych, krzewów i bylin. Inwestycja pochłonęła łącznie 14,4 mln złotych, w tym unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosło ponad 12 mln złotych. Termin zakończenia wszystkich prac to grudzień br.

Postępy prac na drodze wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Osiek nad Notecią

Trwa rozbudowa ponad 4-kilometrowego odcinka. Początek inwestycji zlokalizowany jest za skrzyżowaniem z ulicą Przemysłową w Wyrzysku, a koniec za granicą miejscowości Osiek nad Notecią. Zakres pracy przewiduje budowę lub przebudowę skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych i postojowych, ścieżki rowerowej, chodnika, kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja pochłonie łącznie ponad 29 mln złotych, w tym unijne dofinansowanie w ramach WRPO wynosi ponad 20 mln złotych. Ta inwestycja zakończy się we wrześniu 2020 roku.

Trwa budowa chodnika w Pisarzowicach (Gmina Kobyla Góra)

Rozpoczęła się budowa chodnika o długości ponad 300 metrów i szerokości 1,5 m w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w Pisarzowicach. Dodatkowo utwardzone zostaną zjazdy na posesje. Zaplanowano również przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą gminną. Wszystkie prace mają się zakończyć do końca listopada br. Wartość zadania to ponad 470 tysięcy złotych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA. z Ostrzeszowa.

Pogoda dopisuje, prace na drodze nr 306 w gminach Stęszew i Mosina trwają

Trwa rozbudowa ponad ośmiu kilometrów drogi wojewódzkiej nr 306 od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w gminie Stęszew aż do Dymaczewa Nowego w gminie Mosina. Zakres inwestycji obejmuje: poszerzenie drogi do siedmiu metrów, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 8 km, przystanków autobusowych, przepustów pod drogą i przebudowę skrzyżowań. Inwestycja pochłonie łącznie 26 mln złotych, w tym unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 23 mln złotych. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2020 rok.

Zakończyła się rozbudowa drogi nr 305 od Moch (Gmina Przemęt) do granicy powiatu leszczyńskiego

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na terenie powiatu wolsztyńskiego realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy etap zakończył się w 2018 roku i obejmował odcinek od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch o długości 3,6 km. Obecnie zakończył się drugi etap rozbudowy na odcinku od Moch do granicy powiatu leszczyńskiego o długości 6,4 km. Zakres dwóch etapów obejmował: przebudowę skrzyżowań, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę mostu na Południowym Kanale Obry, budowę mostu na rzece Struga Kaszczorska, budowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i zatok autobusowych, przebudowę i budowę zjazdów, budowę przepustów, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu tj. balustrady, elementy odblaskowe typu „kocie oczka”, poręcze ochronne, znaki aktywne, szykany spowalniające.

Realizacja inwestycji odbywała się przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja dwóch etapów pochłonęła łącznie ponad 43 mln złotych, w tym dofinansowanie UE wyniosło ponad 35 mln złotych. Na rozstrzygnięcie przetargowe czeka odcinek od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego. Rozbudowa dotyczy drogi o długości ponad 8 km. Wartość kosztorysowa trzeciego etapu inwestycji to ponad 51 mln złotych, z czego dotacja z unii wynosi 41,8 mln złotych. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec 2021 roku.

Nowy chodnik na odcinku DW 471 Tokary-Głuchów

Inwestycję realizowano na odcinku o długości blisko 400 metrów. W ramach prac powstał nowy chodnik. W tym miejscu nawierzchnia jezdni lewego pasa ruchu została poszerzona. Ułożono nowe warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wykonano zjazdy i wzmocniono pobocze. Oczyszczono rowy wraz z wyprofilowaniem dna i skarp. Wyremontowano przepust zlokalizowany pod drogą wojewódzką. Ustawiono elementy bezpieczeństwa ruchu takie jak bariery ochronne. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Koszt inwestycji to ponad 920 tysięcy złotych. Wykonawcą wszystkich prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza.

Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej 269 na odcinku Rogóźno-Chrustowo

Inwestycja objęła przebudowę drogi o długości 1500 metrów. Na jezdni ułożono nowe warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Jezdnię dodatkowo poszerzono do 6,20 m. Wykonano zjazdy indywidualne, publiczne, a także oznakowanie pionowe i poziome. Uzupełniono pobocze. Prace objęły również regulację odwodnienia pasa drogowego. Koszt to ponad 2,5 mln złotych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła. Dodajmy, że był to pierwszy etap inwestycji pod nazwą “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal na odcinku Rogóźno-Chrustowo wraz z budową chodnika w m. Rybno w granicach istniejącego pasa drogowego”.

Zakończyła się budowa chodnika w Dolsku

W ramach inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 434 powstał nowy chodnik o długości 225 metrów. Ułożono krawężnik, obrzeża oraz mur oporowy. Nasypy skarp zostały wyprofilowane i wzmocnione płytami ażurowymi. Krawędzie jezdni odtworzono na szerokości jednego metra. Zamontowano także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak: bariery sprężyste i rurowe. Wartość całego zadania to ponad 490 tysięcy złotych. Wykonawcą była Firma Usługowo – Handlowa SOB-BRUK Adam Sobiech Kościan.

Złote medale od Prezydenta dla pracowników WZDW w Poznaniu

Hanna Koniakowska, Anna Maciaszyk-Rejent, Anna Sobczak i Małgorzata Wyrybkowska-Walkowiak, zasłużone dla drogownictwa pracownice Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zostały odznaczone przez Prezydenta Reczypospolitej Polskiej złotym medalem za długoletnią służbę. W imieniu Zbigniewa Hoffmanna Wojewody Wielkopolskiego wyróżnienie wręczył Michał Dembiński Dyrektor Gabinetu Wojewody. Uroczystość odbyła się 7 października w sali herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

wręczanie medali

Podsumowanie inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 305 w powiecie wolsztyńskim

Dzisiaj w Wieleniu z inicjatywy Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka odbyło się spotkanie podsumowujące zakończoną inwestycję na drodze wojewódzkiej nr 305 w powiecie wolsztyńskim. Udział w spotkaniu wzięli Poseł Krzysztof Paszyk, Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Waldemar Kalitka Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Elżbieta Wita Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt, Monika Maćkowiak sołtys Wielenia i Radna Gminy Przemęt oraz Bartłomiej Górny Dyrektor Szkoły Podstawowej w Buczu.

Rozbudowa drogi nr 305 na terenie powiatu wolsztyńskiego była realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap rozpoczął się w 2017 roku i zakończył w grudniu 2018 roku. Inwestycja objęła odcinek od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch o długości 3,6 km. Obecnie zakończył się drugi etap tej rozbudowy na odcinku od Moch do granicy powiatu leszczyńskiego o długości 6,4 km. Inwestycja pochłonęła łącznie ponad 45 mln złotych, w tym unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosło ponad 35 mln złotych.

Dodajmy, że w najbliższych dniach przewidziany jest odbiór mostu przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Potem droga w całości zostanie oddana do użytku kierowcom.

Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi 434 Poraj-Krajewice w Gminie Gostyń

Zadanie było zrealizowane w ramach programu “Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich. Roboty budowlane finansowane były w 50% przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 25% przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, 25% przez Gminę Gostyń. Powstało blisko 900 metrów ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,50 m. W ramach zadania wykonano również zjazdy, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak bariery i balustrady ochronne. Inwestycja kosztowała ponad 690 tysięcy złotych. Wykonawcą wszystkich prac była firma Brukarstwo Kasprzak z Koźmina Wielkopolskiego.

Podsumowano inwestycję na drodze nr 447 z Chlewa do Grabowa nad Prosną

W poniedziałkowe popołudnie 23 września odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowaną inwestycję z udziałem Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Na odcinku ponad 3 kilometrów ułożono nową nawierzchnię, wyremontowano przepust oraz wzmocniono pobocze. Wartość remontu to 2,3 mln złotych.

– Bezpieczeństwo na drodze jest bardzo ważne. Takie inwestycje nas cieszą, podobnie jak dobra współpraca. Dziekuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zrealizowanie tego zadania – mówił Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Udział w spotkaniu wzięli między innymi: Maksymilian Ptak Burmistrz Grabowa nad Prosną, Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski, Henryk Zieliński Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat, Roman Świergiel Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ,Sylwia Kaźmierczak Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim.

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku drogi nr 303 Siedlec-Powodowo

Inwestycję zrealizowano w ramach Programu „ Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich i sfinansowano po 50% z budżetu gminy Siedlec i WZDW w Poznaniu. Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 303 Siedlec-Powodowo wybudowano ścieżkę o długości ponad 900 metrów. Wykonano rówież zjazdy do posesji z kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano barierki ochronne oraz wykonano kanalizację deszczową do odwodnienia drogi. Wartość inwestycji to ponad 1,2 mln złotych. Wykonawcą wszystkich prac była firma "Całus", Boruja Nowa.

Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gostyń – Kunowo

Inwestycję zrealizowano w ramach Programu “Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich i sfinansowano po 50% z budżetu gminy Gostyń i WZDW w Poznaniu. Wybudowano 800 metrów ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,5 m wraz z oznakowaniem i elementami bezpieczeństwa ruchu. Wykonano również zjazdy, dojście do zatoki autobusowej i przepusty pod ścieżką. Koszt wszystkich prac wyniósł ponad 950 tysięcy złotych brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe “Drogbud” z Gostynia.

Podpisanie Listu Intencyjnego na budowę V etapu obwodnicy Wągrowca

Podpisanie Listu Intencyjnego przez Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Jarosława Berendta Burmistrza Wągrowca, Tomasza Kranca Starostę Powiatu Wągrowieckiego, Przemysława Majchrzaka Wójta Gminy Wągrowiec i Michała Piechockiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, to pierwszy krok do podjęcia wspólnych działań przy budowie V etapu obwodnicy Wągrowca. Połączenie sił w oparciu o List Intencyjny będzie sprzyjało dobremu rozwojowi miasta.

Kolejny etap obwodnicy Wągrowca stanowić będzie odcinek łączący rondo Kaliska (droga wojewódzka nr 241) z drogą wojewódzką nr 190 i będzie miał około dwóch kilometrów długości. Gmina Miejska Wągrowiec opracuje projekt koncepcyjny wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych.

Budowa obwodnicy Wągrowca była realizowana etapami w latach 2000-2015. Do tej pory powstało blisko osiem kilometrów drogi za kwotę 74,5 mln złotych. Wybudowano pięć skrzyżowań typu rondo, skrzyżowania skanalizowane wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów. Powstał także most na rzece Wełna o długości 164 metry.

Sytuacja na al. Wojska Polskiego w Pile

Informujemy, że powstałe zastoisko wodne na al. Wojska Polskiego w Pile, w obrębie przejścia dla pieszych przy Rondzie PCK, w żaden sposób nie jest związane z prowadzonymi pracami przy remoncie alei na drodze wojewódzkiej nr 179. Zastoisko powstało prawdopodobnie z częściowego zamulenia przykanalika kanalizacji deszczowej. Dziś zostało wysłane zlecenie do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile. Z powodów od nas niezależnych, zostanie to wykonane w piątek 13 września.

Wyróżnienie dla Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Paweł Katarzyński otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Drogownictwa”, przyznawaną przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Pawłowi Katarzyńskiemu list gratulacyjny, podpisany przez Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, za 30 lat pracy zawodowej, w tym 20 lat pracy w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

Prace prowadzone są na odcinku ponad 17 kilometrów. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje poszerzenie drogi do siedmiu metrów w terenie zabudowanym, do sześciu poza terenem zabudowanym, poszerzenie poboczy do dwóch metrów, budowę 650 metrów chodnika w Kuźnicy Żelichowskiej i ponad 130 metrów poza tą miejscowością. Inwestycja zakłada również przebudowę sześciu skrzyżowań i budowę czterech zatok autobusowych. Powstaną dwa jednoprzęsłowe mosty na rzece Człopica oraz sieć kanalizacji deszczowej.

Obecnie na całym odcinku wykarczowano pnie, trwa poszerzanie i wzmacnianie konstrukcji drogi. W Kuźnicy Żelichowskiej wybudowano chodniki i dwie zatoki autobusowe. W ramach inwestycji, zlikwidowano również tory kolejowe w ramach nieczynnych przejazdów PKP.

Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość zadania wynosi 79,8 mln zł, w tym 64,3 mln zł udział UE. Termin zakończenia wszystkich prac to 2021 rok.

Trwa rozbiórka mostu i budowa przepustu w Tarnowie Pałuckim

Nowy przepust będzie posiadał klasę obciążenia “A” tj. 50 ton. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin nie jest zagrożony. Zgodnie z umową całość robót budowlanych ma się zakończyć do 30 września. Wartość kontraktu to ponad 1,6 mln zł.