Wicemarszałek Województwa przekazał wykonawcy obwodnicy Obornik dziennik budowy

16 sierpnia 2018 roku nastąpiło symboliczne przekazanie placu budowy obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178. Podczas konferencji prasowej przy ul. Czarnkowskiej – początku nowej drogi – Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wręczył Remigiuszowi Grodzickiemu z firmy SKANSKA dziennik budowy. Pierwszą łopatę wbili również Krzysztof Paszyk, poseł na Sejm RP, Mirosława Rutkowska-Krupka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, Adam Olejnik, Starosta Obornicki, Tomasz Szrama, Burmistrz Obornik i Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu.

– Lokalni samorządowcy i radni województwa od lat zabiegali o unijne dofinansowanie dla tej inwestycji – mówił podczas konferencji Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Niestety, nie udało się jej wpisać do pierwszej perspektywy finansowej UE, ale w nowym rozdaniu została ujęta jako jedno z najważniejszych przedsięwzięć drogowych i uzyskała 12,2 mln zł dofinansowania. Z pozoru nie jest to duże zadanie, bo mowa o budowie drogi o długości 1,2 km za 14,4 mln zł. Ale ma ogromne znaczenie dla warunków życia mieszkańców Obornik i całego powiatu, gdyż uspokoi i rozładuje lokalny ruch samochodowy.

Obwodnica Obornik jest realizowana od 2016 roku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Stało się to możliwe 7 sierpnia 2018 r. po wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego długo oczekiwanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Podstawowy zakres zadania obejmuje budowę: nowego fragmentu drogi o długości 1,2 km, ronda na skrzyżowaniu z dotychczasowym przebiegiem drogi nr 178 i ul. Kubiaka, ronda turbinowego na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11, nowego mostu na rzece Wełna (i rozbiórkę starego obiektu), wiaduktu nad obwodnicą w ciągu ul. Staszica (i rozbiórkę starego obiektu), chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach i ciągu pieszo-rowerowym, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz rozbiórkę wiaduktu w ciągu ul. 11 Listopada.

Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 ma zakończyć się w 2019 roku.

Budowa ronda w ciągu drogi nr 449 w Brzezinach na półmetku

Od drugiej połowy maja br. trwa budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 i dróg powiatowych w Brzezinach w powiecie kaliskim. Do tej pory na drodze powiatowej i połowie drogi nr 449 w obrębie ronda wykonano nową konstrukcję i podbudowę nawierzchni jezdni, ułożono jej dwie nowe warstwy, wybudowano chodniki, miejsca postojowe i zjazdy, a także przebudowano kanalizację deszczową.     

Wykonawcą zadania jest spółka SIDROG. Wartość inwestycji wynosi 3,3 mln zł. Termin realizacji to koniec października 2018 roku. 

Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Obornik

7 sierpnia 2018 roku Wojewoda Wielkopolski wydał długo oczekiwaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej 178 na odcinku od ronda na drodze nr 178 do drogi krajowej nr 11.

Choć nadal trwa procedowanie wniosku o decyzję ZRID w zakresie budowy samego ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 11, wydanie pierwszego zezwolenia pozwoli już na rozpoczęcie robót.

W ramach inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” powstanie obwodnica o długości 1,2 km. Zakres robót obejmie m.in. budowę mostu na rzece Wełna, wiaduktu nad ulicą Staszica i rond na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 178 i ul. Kubiaka oraz z drogą krajową nr 11.

Wartość zadania wynosi 14,4 mln zł, z czego 12,2 mln zł stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej przyznane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wykonawcą jest firma SKANSKA.

Obwodnica Obornik Plan orientacyjny

Droga wojewódzka nr 263 w gminie Kłodawa po remoncie

W lipcu zakończył się remont nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr 263 w gminie Kłodawa w powiecie kolskim. Na odcinku o długości 1,2 km pomiędzy miejscowościami Korzecznik i Rysiny ułożono nową nawierzchnię jezdni, wyremontowano zatoki autobusowe wraz z wykonaniem nawierzchni peronów z betonowej kostki brukowej, uzupełniono pobocza i odmalowano oznakowanie poziome. 

Wartość zadania wyniosła 693,1 tys. zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Koła.

Remont drogi wojewódzkiej nr 432 w Trzebani zakończony

W drugiej połowie lipca zakończył się remont nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr 432 w Trzebani (gmina Osieczna) w powiecie leszczyńskim. Zakres robót na odcinku o długości 620 m objął m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni, remont zatoki autobusowej wraz z wykonaniem nawierzchni peronu z betonowej kostki brukowej, ścięcie i umocnienie poboczy, odmalowanie oznakowania poziomego.

Wartość zadania wyniosła 683,6 tys. zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" z Gostynia.

Nowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej nr 180

23 lipca br. zakończył się remont nawierzchni jezdni na dwóch odcinkach drogi wojewódzkiej nr 180 pomiędzy miejscowościami Trzcianka i Wrząca w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Na odcinku (o długości 510 metrów) ulicy Grunwaldzkiej w Trzciance ułożono nową warstwę nawierzchni i uregulowano wszystkie zlokalizowane w jezdni media. Natomiast na drugim odcinku o długości ponad 2 km pomiędzy Trzcianką i Wrzącą ułożono dwie warstwy nawierzchni, które wzmocniono siatką z włókien szklanych.

Wartość zadania wyniosła 1,9 mln zł. Wykonawcą było konsorcjum firm: REDON Nakło sp. z o.o.
i Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe REDON A. Trudziński.

 

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w powiecie ostrzeszowskim

Od połowy czerwca trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku pomiędzy miejscowościami Rojów i Ostrzeszów. Obecnie wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz – prowadzi roboty przy budowie kanalizacji deszczowej i poszerzaniu jezdni.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wyrównanie szerokości jezdni do 7 m, ułożenie nowej nawierzchni, budowę chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, odcinka kanalizacji deszczowej, utwardzenie istniejących zjazdów oraz wykonanie barier ochronnych.

Wartość zadania wynosi 4,6 mln zł. Termin realizacji to koniec listopada 2018 r.

Mieszkańcy Gostynia dziękują Radnym Województwa

W poniedziałek 23 lipca Radni Województwa Wielkopolskiego zgodzili się zwiększyć środki przeznaczone na budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Władze i mieszkańcy Gostynia dziękowali im nie tylko podczas sesji Sejmiku, ale również za pomocą billboardu powieszonego tuż przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Przypomnijmy, że w przetargu na budowę obwodnicy Gostynia złożono pięć ofert i wszystkie przekraczały o 20-45 mln zł kwotę zabezpieczoną na realizację tego zadania.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch systemach. Nowy przebieg drogi powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw będzie musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Natomiast odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu drogowego w Gostyniu powstanie w systemie „buduj”. Roboty na tym odcinku będą mogły rozpocząć się po wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), podpisaniu umowy z wykonawcą i przekazaniu placu budowy.

(Fot. źródło: Facebook)

Od sierpnia remont alei Wojska Polskiego w Pile

W sierpniu rozpocznie się pierwszy etap remontu alei Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179 w Pile. O zakresie tego zadania i przewidywanych utrudnieniach opowiedzieli podczas konferencji prasowej Mirosława Rutkowska-Krupka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i Piotr Głowski, Prezydent Piły.

– Remont odcinka drogi od ronda PCK do ulicy Dzieci Polskich będzie kosztował niemal cztery miliony złotych. To pokaźna kwota, która – dzięki dobremu zrozumieniu miejskich potrzeb przez Zarząd Województwa oraz WZDW w Poznaniu – trafia do Piły z budżetu województwa – mówiła podczas konferencji przy al. Wojska Polskiego w Pile Wiceprzewodnicząca Sejmiku Mirosława Rutkowska-Krupka.

A Dyrektor WZDW Paweł Katarzyński dodał, że zakres robót na odcinku drogi o długości 658 metrów obejmie gruntowną wymianę nawierzchni, czyli całej konstrukcji bitumicznej oraz usunięcie fragmentów podbudowy drogi. – Przedłożony przez wykonawcę – spółkę COLAS Polska – projekt tymczasowej organizacji ruchu zakłada zamknięcie jednej nitki jezdni i wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na drugiej oraz czasowe wyłączenia poszczególnych fragmentów jezdni – tłumaczył Dyrektor WZDW w Poznaniu.

Termin realizacji zadania to grudzień 2018 roku. Poza odnową nawierzchni al. Wojska Polskiego w pasach dróg wojewódzkich w powiecie pilskim zaplanowano w tym roku m.in. remont schodów terenowych pomiędzy ul. Wysoką i Czarneckiego w Pile oraz rozpoczęcie prac projektowych w zadaniach dofinansowanych z WRPO 2014-2020: rozbudowy drogi nr 190 na odcinku od Krajenki do Wysokiej i rozbudowy drogi nr 194 od Wyrzyska do Osieka nad Notecią.

W weekend ulice wokół rynku w Margoninie będą zamknięte

W związku z odbywającym się w weekend 21-22 lipca Międzynarodowym Festiwalem Zespołów Folklorystycznych InterFolk odcinki dróg wojewódzkich nr 190 i 193 przebiegających wokół rynku w Margoninie zostaną zamknięte. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką nr 190 oraz drogami powiatowymi i gminnymi (szczegóły na planie orientacyjnym). Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać w sobotę i niedzielę od godz. 14.00. do godz. 22.00.

Droga wojewódzka nr 182 w gminie Lubasz po remoncie

W pierwszej połowie lipca zakończył się remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Na odcinku o długości 835 m pomiędzy miejscowościami Lubasz i Dębe ułożono trzy warstwy nowej nawierzchni, uzupełniono pobocze i odmalowano oznakowanie poziome.

Wartość zadania wyniosła 710,5 tys. zł. Wykonawcą było konsorcjum firm P. U. H Redon Andrzej Trudziński i Redon Nakło sp. z o. o. 

Nowa sygnalizacja na przejściach dla pieszych w Pyszącej i Lądku

11 lipca na dwóch przejściach dla pieszych w powiatach średzkim i słupeckim uruchomiono nowe sygnalizacje świetlne wzbudzane na przycisk. Ich budowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, szczególnie okolicznych mieszkańców i dzieci dochodzących do szkół.

Sygnalizacja w miejscowości Lądek w powiecie słupeckim powstała na przejściu przez ul. Pyzderską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 467, tuż obok szkoły. Wartość zadania wyniosła 44,3 tys. zł. Wykonawcą była Firma Raszewski i Syn z Konina.

Z kolei sygnalizacja świetlna w miejscowości Pysząca w powiecie śremskim została uruchomiona na przejściu dla pieszych przez ul. Śremską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436, przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią i Długą. Wartość zadania wyniosła 43 tys. zł. Wykonawcą było Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JAZET ze Śremu.

 

DW 436 Pysząca:

DW 467 Lądek:

Odnowa nawierzchni drogi nr 436 w powiecie średzkim zakończona

Na początku lipca zakończył się remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w gminie Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim. Zakres robót na odcinku drogi o długości 1,9  km objął m.in. ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni jezdni, remont zatok autobusowych z wykonaniem nawierzchni peronu z kostki brukowej betonowej, umocnienie poboczy i malowanie oznakowania poziomego.

Wartość zadania wyniosła 1,2 mln zł. Wykonawcą była spółka COLAS Polska.

 

Przy drogach wojewódzkich powstają kolejne chodniki

Niebawem rozpoczną się budowy kolejnych kilometrów chodników w ciągu dróg wojewódzkich w Wielkopolsce. W czerwcu WZDW w Poznaniu podpisał umowy z wykonawcami robót w powiatach kościańskim i wrzesińskim. A od kilku tygodni prace trwają już w Tarchałach Wielkich w powiecie ostrowskim.

W tej ostatniej miejscowości chodnik powstanie na odcinku ul. Ostrowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 o długości 1,5 km. Będzie miał szerokość 2 m i nawierzchnię wykonaną z betonowej kostki. W miejscach tego wymagających zakres robót obejmie również poszerzenie istniejącego pasa ruchu, nasypu i przepustów. Obecnie toczą się tu roboty ziemne, w tym m.in. korytowanie gruntu. Termin realizacji zadania to listopad 2018 r., a jego wartość wynosi 2,9 mln zł. Wykonawcą jest spółka Brukarstwo Kasprzak.

W powiecie kościańskim chodnik zostanie wybudowany w dwóch miejscowościach na odcinkach ul. Kościańskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. W Racocie zakres robót obejmie odcinek o długości ponad 300 m w okolicy skrzyżowania z ul. Wodną i Leśną, a w Katarzyninie – o długości ponad 500 m w okolicy skrzyżowania z ul. Świerczewskiego. Roboty rozpoczną się w drugiej połowie lipca. Termin realizacji to  listopad 2018 r. Wartość zadania wynosi 1,3 mln zł. Wykonawcą jest spółka BRUKPOL.

22 czerwca br. WZDW w Poznaniu podpisał również umowę z wykonawcą – spółką Goliat II – budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku o długości 470 m pomiędzy miejscowościami Kaczanowo i Nowa Wieś Królewska w powiecie wrzesińskim. Wartość zadania wynosi 843 tys. zł. Termin jego realizacji wyznaczono na październik 2018 r.

Wizyta na placu budowy drogi wojewódzkiej nr 305

We wtorek 3 lipca Dyrektor WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński spotkał się ze Starostą Wolsztyńskim Januszem Frąckowiakiem, Wójtem Gminy Przemęt Dorotą Gorzelniak i przedstawicielami spółki Budimex na placu budowy drogi wojewódzkiej nr 305. To kolejna wizyta w celu omówienia toczącej się inwestycji. Tym razem głównym tematem rozmów była możliwość wykonania tymczasowej przeprawy na czas przebudowy mostu w Wieleniu.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 jest realizowana na odcinku o długości 18,4 km od mostu na Południowym Kanale Obry do granicy województwa wielkopolskiego w ramach trzech etapów. Dwa z nich są już w trakcie realizacji, a w przypadku odcinka od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa trwa procedowanie złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

(FOT. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie)

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 242 w Gołańczy

W związku z odbywającym się w Gołańczy (powiat wągrowiecki) I Biegiem Gołanieckiej Kompanii Powstańczej w sobotę 30 czerwca w godzinach 17.45-19.30 na odcinku drogi wojewódzkiej nr 242 w obrębie skrzyżowania ul. Mrotka i Lipowej wystąpią utrudnienia. Ruch pojazdów będzie wstrzymywany na czas przebiegania zawodników w danym miejscu trasy. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności!

Plakat Organizatora Biegu

Remont chodnika i nawierzchni drogi nr 307 w Niepruszewie

W czerwcu WZDW w Poznaniu podpisał umowę z wykonawcą – firmą DROGOPAL – remontu chodnika i części nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 w Niepruszewie (gmina Buk) w powiecie poznańskim. Zakres robót na odcinku drogi o długości 1,7 km (w tym 1,1 km w obszarze zabudowanym) obejmie m.in. remont chodnika i zjazdów, ułożenie nowej nawierzchni jezdni na prawym pasie ruchu (po stronie chodnika), regulację istniejącej kanalizacji deszczowej, malowanie oznakowania poziomego i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Roboty rozpoczną się w lipcu. Termin realizacji wyznaczono na 15 października 2018 roku. Wartość zadania wynosi 2,6 mln zł.

Most w Międzychodzie po próbach obciążeniowych

W połowie czerwca firma Aspekt Laboratorium z Jaworzna przeprowadziła próbne obciążenie mostu powstającego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie. Badanie polegało na wprowadzeniu na most sześciu ciężarówek z piaskiem o łącznej wadze 240 ton. Przez kilkadziesiąt minut specjalistyczny sprzęt rejestrował zachowanie nowej, stalowej konstrukcji. Próba obciążeniowa potwierdziła wystarczającą nośność dla obiektów klasy A (50 ton).

Obecnie w Międzychodzie trwa budowa dróg dojazdowych do nowego mostu, nasypów oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Marszałka Piłsudskiego i Wały Jana Kazimierza. W ramach inwestycji powstanie tu nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 160 o długości około 760 m. Sam most będzie miał długość niemal 140 m. Droga będzie składać się z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,5 m, ścieżki pieszo-rowerowej i pobocza.

Umowa na remont Alei Wojska Polskiego w Pile podpisana

14 czerwca WZDW w Poznaniu podpisał umowę z wykonawcą – spółką COLAS Polska – remontu Alei Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179 w Pile. Dwie nowe warstwy nawierzchni jezdni zostaną ułożone na odcinku drogi o długości 658 m od rnda PCK do ul. Dzieci Polskich (patrz: orientacyjna mapa).

Wartość zadania wynosi 3,9 mln zł. Termin realizacji to grudzień 2018 roku. Remont w Pile będzie kolejną z wielu odnów nawierzchni dróg wojewódzkich, na które w tym roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył łącznie 67 mln zł.

Wicemarszałek Województwa o inwestycjach w powiecie szamotulskim

18 czerwca Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak odwiedził powiat szamotulski, by podsumować rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 185 oraz inne prowadzone przez Samorząd Województwa inwestycje. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Szamotułach uczestniczyli m.in. posłowie Małgorzata Maria Janyska, Krzysztof Paszyk, Zbigniew Ajchler, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, Radny Województwa Jerzy Kado oraz lokalni samorządowcy – Starosta Szamotulski, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Wójt Gminy Obrzycko.

– Natężenie ruchu na liczącym ponad 10 kilometrów odcinku drogi wojewódzkiej nr 185 od Obrzycka do Szamotuł jest wysokie, ale przez lata, niestety, droga była w fatalnym stanie – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa. – Dlatego bardzo nam zależało na tej inwestycji, a jej realizacji wymagała sporych, sięgających niemal 25 mln zł nakładów. W efekcie jest to inwestycja „na bogato”, o wysokim standardzie, która przez wiele lat będzie służyła użytkownikom i mieszkańcom.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 rozpoczynała się na skrzyżowaniu z drogą nr 117 w Obrzycku, a kończyła przed skrzyżowaniem Alei 1 Maja z ul. Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach. Podstawowy zakres inwestycji objął m.in. poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, korektę niwelety drogi, przebudowę skrzyżowań, zatok autobusowych, zjazdów, przepustów, budowę i przebudowę chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu, budowę kanalizacji deszczowej na odcinku drogi przebiegającym przez Szamotuły.

Roboty pomiędzy Obrzyckiem i Szamotułami w 2017 roku były kolejnym etapem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185. Wcześniej – w latach 2014-2016 – rozbudowano ją (w dwóch etapach) na odcinku o długości 3,4 km od Piotrowa od Zielonejgóry. Wszystkie trzy projekty były realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – na lata 2007-2013 i 2014-2020 – i współfinansowane przez Unię Europejską. Ich łączna wartość wyniosła 35 mln zł.

Podczas spotkania w Szamotułach Wicemarszałek Województwa i Dyrektor WZDW w Poznaniu zapowiedzieli kolejne drogowe inwestycje w powiecie.

– Sztandarowym zadaniem jest teraz budowa obwodnicy Wronek, która jest już w trakcie realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – mówił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. – Czekamy na wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu wykonawca wbije pierwszą łopatę.

W trakcie procedury przetargowej jest również opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184. Ponadto, w 2018 roku WZDW zamierza zrealizować w powiecie szamotulskim siedem zadań o łącznej wartości ok. 5 mln zł. To m.in. remonty nawierzchni na odcinkach dróg wojewódzkich Szklarnia – Popowo, Izdebno – Kłodzisko, w Śmiłowie, w Obrzycku, na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. i Zamkowej w Szamotułach.


  

W weekend utrudnienia w gminach Chrzypsko Wielkie, Wronki i Pniewy

W związku z odbywającym się w sobotę i niedzielę 16-17 czerwca wyścigiem kolarskim – Memoriałem Tomka Jakubowskiego na drogach wojewódzkich nr 116 i 186 w trzech gminach: Chrzypsko Wielkie, Wronki, Pniewy wystąpią utrudnienia w ruchu. W sobotę 16 czerwca wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi nr 186 od skrzyżowania z drogą nr 133 w Chrzypsku Wielkim do skrzyżowania we Wróblewie. Wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi i powiatowymi przez Charcice i Izdebno do Wróblewa (patrz: orientacyjna mapa).

W niedzielę – drugim dniu imprezy – na odcinkach dróg nr 116 i 186 zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.  Na czas przejazdu grup kolarzy skrzyżowania zostaną zamknięte. Trasa wyścigu będzie przebiegać przez następujące miejscowości: Łężeczki, Białokosz, Gnuszyn, Nojewo, Orle Wielkie, Strzyżmin, Śródka, Chrzypsko Wielkie.

Ponadto, w niedzielę 17 czerwca we Wronkach odbędzie się bieg IV Wroniecka Dycha. W godzinach 10-11.30 ruch na ul. Poznańskiej, Sierakowskiej, Jana Pawła II, Leśnej, Myśliwskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 150 i 182 będzie jednokierunkowy.

Rozpoczęła się rozbudowa ul. Kościuszki w Wągrowcu

12 czerwca spółka Trakcja PRKil z Warszawy rozpoczęła roboty przy rozbudowie ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. W związku z wyłączeniem z ruchu jednej jezdni, na odcinku ulicy Kościuszki od ul. Kolejowej do ronda Chodzieskiego obowiązuje ruchu jednokierunkowy. Możliwe są skręty w prawo w ulice Średnią, Wachowiaka, Jeżyka i Libelta, choć mogą zdarzyć się ich czasowe zamknięcia. Niemożliwe są natomiast wyjazdy z ul. Wachowiaka, Jeżyka i Libelta. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.

Rozbudowa ul. Kościuszki potrwa do listopada 2018 roku. Więcej informacji o niej: https://wzdw.pl/33410/

Umowa na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Kościana podpisana

7 czerwca WZDW w Poznaniu podpisał z wykonawcą – spółką SMP Projektanci – umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. To kolejny – po marcowym podpisaniu przez cztery samorządy listu intencyjnego – krok do realizacji inwestycji, której celem jest zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta, wyprowadzenie z niego ruchu tranzytowego i poprawa bezpieczeństwa.

Obwodnica ma powstać na odcinku o długości ok. 4 km i połączyć drogę wojewódzką nr 308 z nowym przebiegiem drogi ekspresowej S5, przechodząc m.in. przez Pianowo oraz ul. Chłapowskiego w Kościanie. Projekt koncepcyjny ma przedstawiać co najmniej trzy warianty poprowadzenia nowej trasy. Termin opracowania wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej został wyznaczony na koniec listopada 2019 roku. Wartość zadania to 348 tys. zł.

Więcej o podpisaniu listu intencyjnego: https://wzdw.pl/32944/

Poniżej mapa wstępnej lokalizacji obwodnicy Kościana

Nowa sygnalizacja świetlna w Grodzisku Wielkopolskim już działa

Na początku czerwca na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej (stanowiącej fragment południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308) i Rakoniewickiej w Grodzisku Wielkopolskim została uruchomiona nowa sygnalizacja świetlna. Jej budowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu i ułatwienie wyjazdu lub dojazdu ulicą Rakoniewicką do centrum miasta.

Sygnalizacja jest  acykliczna, akomodacyjna (tzw. inteligentna), co oznacza, że poprzez pętle indukcyjne i kamery dostosowuje program działania do natężenia ruchu, a na przejściach dla pieszych jest wzbudzana przez naciśnięcie przycisku. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych Krzysztof Marek Cichy z Szamotuł. Wartość robót wyniosła 244,5 tys. zł.

W niedzielę ulice wokół rynku w Margoninie będą zamknięte

W związku z odbywającym się w niedzielę 3 czerwca Pałuckim Festiwalem Orkiestr Dętych odcinki dróg wojewódzkich nr 190 i 193 przebiegających wokół rynku w Margoninie zostaną zamknięte. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką nr 190 oraz drogami powiatowymi i gminnymi (szczegóły na planie orientacyjnym). Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać w niedzielę od godz. 12.30 do godz. 23.00.

Drużyna WZDW wspólnie przebiegła maraton

W niedzielę 27 maja drużyna Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wzięła udział w organizowanym nad Jeziorem Maltańskim charytatywnym biegu EKIDEN PragmatIQ. Sześcioosobowa sztafeta wspólnie musiała pokonać dystans maratonu – 42 km 195 m. Zawodnicy na pierwszych dwóch zmianach mieli do przebiegnięcia 9795 m i 10800 m, a pozostała czwórka po 5400 m. Trasa wiodła wokół Jeziora Maltańskiego. Drużyna WZDW pokonała ją w ciągu 3 godz. 28 min., zajmując 59. miejsce wśród 268 drużyn, a w kategorii drużyn firmowych – 28. miejsce.

Sztafeta maratońska  EKIDEN PragmatIQ odbyła się w Poznaniu po raz szósty. Co roku część opłat startowych jest przekazywana na cel charytatywny. W 2018 roku pieniądze trafią do Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik z siedzibą w Poznaniu.

W weekend odcinek drogi wojewódzkiej nr 186 będzie zamknięty

W związku z odbywającym się w weekend 26-27 maja Triathlonem Sieraków drogi pomiędzy Sierakowem i Kwilczem w powiecie międzychodzkim – w tym i odcinek drogi wojewódzkiej nr 186 od skrzyżowania z drogą na Upartowo do Kwilcza – zostaną zamknięte. Wyznaczono objazdy drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi (szczegóły na mapie). Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać w sobotę 26 maja w godzinach 8-17 i w niedzielę 27 maja w godzinach 9-15.

Poniżej mapa objazdów (w formacie pdf i png). Czerwonym kolorem zaznaczono na niej zamknięte drogi, a zielonym – objazdy.

DW 186 Sieraków objazd 26-27.05.

Most w Międzychodzie nabiera kolorów

Wraz z nadejściem wiosny i obniżeniem poziomu wody w Warcie, prace przy budowie mostu w Międzychodzie przyspieszyły. Po obu stronach nowego obiektu pojawiły się widoczne z oddali kolorowe deski gzymsowe. Na płycie pomostu ułożono warstwę izolacyjną, na którą będzie nakładana asfaltowa nawierzchnia. Wkrótce rozpocznie się malowanie farbami antykorozyjnymi stalowych elementów konstrukcji nośnej. Formowane są też nasypy pod dojazdy na przeprawę oraz pod nowe czterowlotowe rondo, które powstanie w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. Wały Jana Kazimierza.

Nowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 będzie miał długość niemal 140 m. W ramach inwestycji powstanie również nowy odcinek drogi o długości ok. 750 m – z dwoma pasami ruchu i ścieżką pieszo-rowerową.

Więcej informacji o nowym moście: https://wzdw.pl/31733/

Rozpoczęła się budowa ronda w ciągu drogi nr 449 w Brzezinach

W poniedziałek 21 maja rozpoczęła się budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 i dróg powiatowych w Brzezinach w powiecie kaliskim. Zakres inwestycji obejmuje również budowę nowego chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, pasów postojowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
Wykonawcą zadania jest spółka SIDROG. Wartość inwestycji wynosi 3,3 mln zł. Termin realizacji to koniec października 2018 roku.  

Poniżej orientacyjna mapa i plan ronda (w formacie pdf i png).
DW 449 Brzeziny rondo mapa
DW 449 Brzeziny plan ronda

W weekend zamknięta ulica Łukowska w Obornikach

W związku z odbywającymi się na torze motocrossowym w Obornikach wyścigami „Motocross Puchar Polski 2017” w najbliższy weekend zamknięta zostanie ulica Łukowska (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187) – na odcinku od zjazdu do firmy RUKKI do skrzyżowania z ul. Polną. Wyznaczono objazd ulicą Polną, przez rondo Pileckiego i dalej drogą krajową nr 11 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 (szczegółu na orientacyjnej mapie objazdu w formacie png i pdf). Zmiany organizacji ruchu będą obowiązywać od godz. 9.00 w sobotę 19 maja do godz. 16.00 w niedzielę 20 maja.

DW 187 Oborniki plan orientacyjny objazdu ul. Łukowskiej