Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 178 w Połajewie

18 października Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, spotkał się z Jerzym Kado, Radnym Województwa Wielkopolskiego i Stanisławem Pochylukiem, Wójtem Gminy Połajewo, na remontowanej drodze wojewódzkiej nr 178, by przyjrzeć się postępom robót.

Remont drogi jest prowadzony na przechodzącym przez Połajewo (w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim) odcinku o długości 2 km. Zakres robót obejmuje m.in. ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni i siatki wzmacniającej pomiędzy nimi, regulację kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego. Obecnie na połowie jezdni trwa układanie masy bitumicznej.

Termin realizacji zadania to 15 listopada br. Wykonawcą jest spółka Redon Nakło.

 

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 123 podpisana

15 października br. w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, w obecności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, podpisano umowę pomiędzy WZDW w Poznaniu a spółkami Colas Polska oraz Eurovia Polska na rozbudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 123. W uroczystości uczestniczyli, m.in. Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, Radny Województwa Wielkopolskiego Jerzy Kado, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki Tadeusz Teterus, Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Burmistrz Krzyża Wlk. Zygmunt Jasiewicz oraz lokalni samorządowcy.

– Doprowadzenie do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji było długim i niełatwym procesem, którego zwieńczeniem jest podpisanie umów przez dyrektora WZDW Pawła Katarzyńskiego z wykonawcami – stwierdził Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Gdybyśmy przy wyborze kolejności realizacji inwestycji kierowali się wyłącznie niektórymi kryteriami, w tym przypadku np. natężeniem ruchu, droga wojewódzka nr 123 jeszcze długo musiałaby czekać na rozbudowę. Przy takim podejściu rozbudowywalibyśmy tylko siatkę dróg wokół Poznania i innych dużych miast. Dbamy jednak o to, by Wielkopolska rozwijała się równomiernie – dodał Wicemarszałek.

Droga wojewódzka nr 123 zostanie rozbudowana na dwóch odcinkach o łącznej długości 17,5 km w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej, a koniec – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w gminie Krzyż Wielkopolski.

Wykonawcą pierwszego odcinka o długości 9,2 km – od skrzyżowania z drogą nr 174 w Hucie Szklanej do końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej – będzie Colas Polska. Drugi odcinek o długości 8,3 km – od końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek – rozbuduje firma Eurovia Polska.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje przebudowę lub budowę: nowej konstrukcji jezdni, skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii trasy, dwóch jednoprzęsłowych mostów na rzece Człopica, przepustów drogowych, zatok autobusowych, zjazdów, chodników, poboczy i rowów, kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego oraz likwidację przejazdów kolejowych.

Zadanie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 79,8 mln zł, w tym 64,3 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.

Nowy chodnik w gminie Kawęczyn

W gminie Kawęczyn (w powiecie tureckim) oddano do użytku pierwszy odcinek nowego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Tokary i Głuchów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471. W oficjalnym otwarciu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Radna Województwa Wielkopolskiego Anna Majda, Starosta Turecki Mariusz Seńko oraz Wójt Gminy Kawęczyn Jan Andrzej Nowak. Na uroczystość obecni byli również radni powiatu i gminy, sołtysi oraz okoliczni mieszkańcy.

Zakres robót w pierwszym etapie inwestycji na odcinku o długości 730 m objął m.in. budowę nowego chodnika o szerokości 2,5 m, poszerzenie jezdni, ułożenie nowej warstwy nawierzchni, wykonanie zjazdów, regulację odwodnienia. Wartość zadania wyniosła 1,9 mln zł, z czego 50 tys. zł stanowił udział Gminy Kawęczyn. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.

Inwestycja realizowana w ramach „Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, będzie kontynuowana w następnych latach. Do wykonania pozostał podobny zakres prac na odcinku o długości 1,5 km. Łączna wartość tych robót to 4,7 mln zł.

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432 podpisana

9 października w obecności Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,  w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy WZDW w Poznaniu a spółką Colas Polska na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. Radna Województwa Mirosława Kaźmierczak, Starosta Średzki Marcin Bednarz, Burmistrz Środy Wielkopolskiej Wojciech Ziętkowski oraz inni lokalni samorządowcy.

– Od lat planowaliśmy rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432 pomiędzy Wrześnią i Środą Wielkopolską ze względu m.in. na znaczne natężenie ruchu oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa na odcinkach przechodzących przez miejscowości – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – W trakcie przygotowań, ze względu na powstanie pod Wrześnią strefy gospodarczej, pojawiła się jednak pilna potrzeba budowy nowego przebiegu drogi pomiędzy Grzymysławicami i Obłaczkowem. Zrealizowaliśmy to zadanie w 2017 roku i powróciliśmy do rozbudowy, która dzisiaj – na mocy podpisywanej umowy – staje się faktem.

Droga wojewódzka nr 432 zostanie rozbudowana na odcinku o długości 9,5 km od Ruszkowa w powiecie średzkim do Grzymysławic w powiecie wrzesińskim. Jej początek będzie miał miejsce na granicy miejscowości Ruszkowo, a koniec – przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2929P prowadzącą do miejscowości Bardo w rejonie Grzymysławic.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje przebudowę lub budowę: skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, przepustów drogowych, zatok autobusowych, chodników, ciągów rowerowych, kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Całkowita wartość inwestycji wynosi 36,7 mln zł, w tym 24,8 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Termin zakończenia inwestycji to 2022 rok.

Most w Chełście po remoncie

We wrześniu zakończył się remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 w Chełście w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Zakres robót objął wykonanie m.in. nowej izolacji obiektu, kap chodnikowych, płyt przejściowych, balustrady i bariery drogowej. Ponadto, na moście i dojazdach do niego ułożono nową nawierzchnię jezdni. Wartość zadania wyniosła 520 tys. zł. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany DROMOST Błażej Fobka z Wielenia.

Nowy chodnik w Nochowie w powiecie śremskim

We wrześniu zakończyła się budowa chodnika na ulicy Śremskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w Nochowie (gmina Śrem). Chodnik z kostki betonowej o szerokości dwóch metrów powstał na odcinku o długości 400 m od skrzyżowania z ul. Majową do skrzyżowania z ul. Świerkową. Zakres robót objął również remont istniejącej zatoki autobusowej.

Wartość zadania wyniosła 429 tys. zł. Wykonawcą było TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. z Poznania.

Marszałek Województwa wizytował drogę wojewódzką nr 303 w Siedlcu

28 września br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, odwiedził gminę Siedlec w powiecie wolsztyńskim, by podsumować i zobaczyć wyremontowaną drogę wojewódzką nr 303, a także – spotkać się i porozmawiać o lokalnych problemach z samorządowcami oraz mieszkańcami gminy. Przed uroczystym odbiorem drogi Marszałek złożył kwiat pod Pomnikiem Ku Czci Powstańców Wielkopolskich.

W spotkaniu w Urzędzie Gminy Siedlec uczestniczyli również posłowie: Killion Munyama i Jakub Rutnicki, Radni Województwa: Zofia Szalczyk, Andrzej Pospieszyński, Marek Sowa, Wójt Gminy Jacek Kolesiński oraz grono lokalnych samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańców Siedlca.

– Samorząd jest tak skonstruowany, że gminy, powiaty i województwa są autonomiczne wobec siebie. Ale jeśli chcą zrobić coś dobrego dla mieszkańców, muszą ze sobą współpracować – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Przykładem takiego dobrego partnerstwa jest właśnie współpraca województwa z gminą Siedlec. Wyraża się ona na co dzień w konkretach, takich jak np. remont drogi wojewódzkiej nr 303, który został zrealizowany dzięki stałemu dialogowi, zgłaszaniu bieżących potrzeb i wsparciu lokalnej społeczności.

Przez gminę Siedlec przebiega 12,5 km drogi wojewódzkiej nr 303, która łączy województwo wielkopolskie z lubuskim. Z uwagi na zły stan nawierzchni Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ostatnich latach wyremontował drogę na odcinku o łącznej długości 3,9 km od granicy województwa do Chobienic.

Zakres robót przy zrealizowanych w latach 2017-2018 remontach objął m.in. odnowę nawierzchni jezdni poprzez ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej, umocnienie poboczy i zjazdów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto, w 2018 roku w Grójcu Wielkim wybudowano kanalizację deszczową i chodnik o szerokości 2,5 m, zamontowano bariery ochronne i wyspy spowalniające na dojeździe do mostu. Natomiast w Siedlcu w tym roku poszerzono i wyremontowano 445 m istniejącego chodnika i zamontowano bariery ochronne przy przedszkolu. Łączna wartość trzech zadań zrealizowanych w gminie Siedlec wyniosła 3,7 mln zł.

Remonty dróg wojewódzkich w Kole i Zakrzewie zakończone

Zakończyły się kolejne odnowy nawierzchni jezdni na drogach wojewódzkich. W Kole na odcinku ul. Włocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 ułożono dwie warstwy nowej nawierzchni, zamontowano pętle indukcyjne i wykonano oznakowanie poziome. Wartość zadania wyniosła 371 tys. zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Koła.

Natomiast w Zakrzewie w powiecie złotowskim odnowa nawierzchni weszła w zakres szerszej inwestycji, jaką była przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 z ulicą Złotowską w ciągu drogi gminnej. W ramach robót m.in. poszerzono jezdnię do 6,5 m i ułożono nową nawierzchnię, wybudowano dodatkowy pas jezdni do skrętu w prawo, wykonano pobocza z kruszywa i odtworzono rowy. Wartość zadania wyniosła 737 tys. zł. Wykonawcą była spółka Pol-Dróg Drawsko Pomorskie.

DW 270 w Kole:

DW 188 w Zakrzewie:

WZDW na międzynarodowej konferencji o diagnostyce nawierzchni

Ponad sto osób wzięło udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej diagnostyki stanu nawierzchni i zarządzania utrzymaniem dróg, która odbyła się 18 i 19 września br. w niemieckim Darmstadt. Wśród uczestników m.in. z Polski, Austrii, Szwajcarii i Chin znalazły się dwie przedstawicielki Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  

Spotkanie miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zarządzaniu, bieżącym utrzymaniu i planowaniu rozwoju infrastruktury drogowej. Szeroko omówiono sposoby i wskaźniki stosowane w różnych krajach przy ocenie stanu nawierzchni jezdni. Swoje metody diagnostyczne zaprezentowała m.in. delegacja z Chin.

Konferencja dotycząca infrastruktury drogowej odbyła się po raz jedenasty. Jej organizatorem jest niemiecka firma HELLER Ingenieurgesellschaft, która wspomaga administrację publiczną w zakresie planowania, zarządzania i utrzymania dróg.

 

Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Wronek

20 września 2018 roku Wojewoda Wielkopolski wydał długo oczekiwaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Wronek w ciągu dróg wojewódzkich nr 182 i 184 (poniżej plan orientacyjny w dwóch formatach – jpg i pdf).

W ramach inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” powstanie obwodnica o długości 5,2 km. Jej początek będzie zlokalizowany na ul. Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (gmina Wronki), a koniec na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 za rzeką Wartą we Wronkach. Zakres robót obejmie budowę m.in. wiaduktu kolejowego nad linią PKP, trójprzęsłowego mostu nad Wartą, trzech rond, przepustów drogowych, dróg dojazdowych do terenów przyległych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wronek jest wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym województwa.

Wartość zadania wynosi 49,8 mln zł, z czego 42,3 mln zł stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej przyznane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Obwodnica Wronek plan orientacyjny

Uwaga! W niedzielę odcinki dróg wojewódzkich nr 306 i 307 będą zamknięte

Uwaga! W związku z odbywającą się w niedzielę 23 września br. imprezą rowerową Poznań Bike Challenge 2018 w godzinach 9:00-17:00 zamknięte będą odcinki dróg wojewódzkich nr 306 i 307. Trasa rowerowa będzie wiodła odcinkiem drogi nr 306 od Dusznik do wsi Sędzinko w powiecie szamotulskim, a drogą nr 307 od Niepruszewa do Zakrzewa w powiecie poznańskim.

Zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane etapowo wraz z postępem wyścigu. Na czterech wlotowych skrzyżowaniach, przez które przebiega trasa, znajdą się śluzy umożliwiające przejazd w przerwach między zawodnikami. Ruchem na śluzach będzie kierować policja i uprawnione osoby.

Poniżej przedstawiamy możliwe trasy objazdów (w formatach jpg i pdf). Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.

Poznań Bike Challenge 23.09.2018 objazdy

Remont drogi wojewódzkiej nr 182 w dwóch różnych technologiach

10 września rozpoczął się remont nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr 182 pomiędzy miejscowościami Klempicz i Miłkowo w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Roboty są prowadzone na dwóch odcinkach drogi w dwóch różnych technologiach.

Na odcinku o długości 1 km w Klempiczu zostaną ułożone dwie nowe warstwy masy bitumicznej na podbudowie mineralno-cementowo-emulsyjnej, natomiast na odcinku o długości 1,1 km od Klempicza do Miłkowa nawierzchnia zostanie wykonana z betonu wałowego na podbudowie betonowej. Drugi odcinek wyremontowanej drogi będzie miał charakter testowy i będzie podlegał obserwacjom, które pozwolą ocenić zastosowanie betonu wałowego na drogach wojewódzkich.

Wykonawcą robót na odcinku drogi nr 182 w Klempiczu jest spółka COLAS Polska, a na odcinku pomiędzy dwiema miejscowościami – firma LH ENGINEERING. Łączna wartość zadania wynosi ok. 4 mln zł. Termin realizacji to koniec października br.

Most na Małej Wełnie w Kłecku rośnie w oczach

Nowy, jednoprzęsłowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Kłecku w powiecie gnieźnieńskim rośnie w oczach. Po kilku miesiącach robót przeprawa ma już fundamenty, 13-metrowe pale oraz podpory, na których później zostanie zamontowany ustrój nośny.

Obecnie trwa wykonywanie zasypki na dojazdach do obiektu.

Nowy most na Małej Wełnie zastąpi zniszczony, istniejący od 1958 roku obiekt. Będzie wykonany z żelbetowych belek zespolonych z płytą i osadzony na palach o wysokości 13 m. Jego długość wyniesie 19,1 m, a szerokość – 13,4 m. Po jednej stronie jezdni o szerokości 7 m powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, a po drugiej – chodnik roboczy. Most będzie miał najwyższą klasę nośności A, czyli 50 ton.

Wykonawcą inwestycji jest Most Sp. z o.o. z Sopotu.

Specjaliści Politechniki Poznańskiej: Nie stwierdzono stanu bezpośrednio grożącego awarią mostu we Wronkach

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w środę 12 września 2018 r. otrzymał wykonaną przez specjalistów z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej ekspertyzę stanu technicznego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach, który został zamknięty na mocy decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 29 sierpnia br.

Zawarta w ekspertyzie ocena brzmi następująco:

„Ogólny stan obiektu jest dobry, poza skrajnym przyczółkiem od strony Wronek. Stwierdzone uszkodzenia w konstrukcji i podporach (poza wskazanym przyczółkiem) nie zagrażają zmniejszeniem nośności obiektu.

Stwierdzono, że występują ruchy masowe skarp, które objawiają się zaobserwowanym już w ubiegłych latach uszkodzeniem stożka nasypu po stronie zachodniej, nadmiernym osiadaniem nasypu oraz powstaniem pęknięć i szczelin w nasypie przy przyczółku po stronie wschodniej. Dalszymi, bezpośrednimi skutkami tego zjawiska są uszkodzenia nawierzchni chodnika.

Ruchy mas ziemnych wpływają negatywnie na obiekt, a szczególnie na stateczność wyżej wskazanego przyczółka.

Na wyboczenie balustrady największy wpływ ma nagrzanie konstrukcji.

Obecnie nie stwierdzono stanu bezpośrednio grożącego awarią mostu. Prowadzony monitoring wskazuje, że skarpy i obiekt są aktualnie stabilne. Ten aktualnie stabilny stan może zostać szybko zachwiany poprzez zmianę stanu gruntu oraz oddziaływania położonej w górę rzeki, przyległej skarpy Warty, gdzie obecnie stwierdzono występowanie osuwiska. Negatywny wpływ mogą mieć również dynamiczne oddziaływania ciężkich pojazdów”.    

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu niezwłocznie przekaże cytowaną ekspertyzę do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem, by w oparciu o ten dokument, a także oczekiwania społeczne, WINB podjął decyzję o dalszym sposobie funkcjonowania i użytkowania mostu we Wronkach.

Zamknięty przejazd kolejowy w Kobylcu w powiecie wągrowieckim

Uwaga! W związku z remontem nawierzchni drogowo–torowej i dojazdów w poniedziałek 10 września br. zamknięto przejazd kolejowy w Kobylcu w powiecie wągrowieckim. Na czas robót wyznaczono następujący objazd: z Ronda Chodzieskiego w Wągrowcu drogą gminną w ciągu ul. Reja do Ronda Kcyńskiego i dalej drogą wojewódzką nr 241 do skrzyżowania z DW 242 miedzy Czeszewem i Morakowem, stamtąd DW 242 do skrzyżowania z DW 193 w Gołańczy, potem DW 193 do Margonina. W przeciwnym kierunku analogicznie.

Przejazd kolejowy będzie zamknięty do 21 września br.

Plan orientacyjny objazdu:

Radni województwa o realizacji zadań drogowych w pierwszej połowie 2018 roku

We wtorek 11 września podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku zasiadający w niej Radni Województwa zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszym półroczu 2018 r. Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, przedstawił zarówno inwestycje będące w trakcie realizacji, jak i plany na następne lata.

Budżet WZDW na 2018 rok wynosi 320 mln zł, z czego 164,5 mln zł stanowią wydatki inwestycyjne, 127,2 mln zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, a 28,4 mln zł to koszty administracyjne. Wartość wszystkich, wieloletnich projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi 652,9 mln zł, z czego 515 mln zł to łączna kwota unijnych dofinansowań.

W trakcie realizacji są m.in. budowa mostu przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 od mostu na Południowym Kanale Obry (powiat wolsztyński) do granicy województwa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od miejscowości Buk do drogi wojewódzkiej nr 431 (powiat poznański). Pierwsza inwestycja obejmuje budowę trójprzęsłowego mostu wraz z dojazdami o łącznej długości ok. 760 m. Jej wartość wynosi 21,1 mln zł, ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Rozbudowa drogi nr 305 została podzielona na trzy odcinki o łącznej długości ok. 18,4 km i wartości ok. 56,9 mln zł. Rozbudowa pierwszego odcinka – od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch – zakończy się w 2018 roku. Z kolei rozbudowa drogi nr 306 została podzielona na dwa odcinki drogi o łącznej długości 21 km i wartości ok. 46 mln zł.

Na początkowym etapie realizacji lub w planach na kolejne lata są m.in. takie inwestycje, jak: budowy obwodnic trzech miast – Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178, Wronek w ciągu dróg wojewódzkich nr 182 i 184, Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od Krajenki do Wysokiej, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku od miejscowości Huta Szklana do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania  drogą wojewódzką 473 w powiecie kolskim, budowa mostu przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku.

Ponadto WZDW w Poznaniu realizuje w tym roku zadania ze środków własnych o wartości 26,5 mln zł, odnowy nawierzchni dróg na łącznej długości 81 km za 67,2 mln zł oraz trzy programy: poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół i budowy ścieżek rowerowych.

 

Remont drogi wojewódzkiej nr 432 w powiecie średzkim zakończony

W sierpniu zakończył się remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 432 o długości 3,8 km pomiędzy Zaniemyślem i Środą Wielkopolską.  Zakres robót objął ułożenie nowej nawierzchni jezdni, remont zatok autobusowych z wykonaniem nawierzchni peronu z betonowej kostki brukowej, ścięcie i umocnienie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego.

Wartość zadania wyniosła 2,5 mln zł. Wykonawcą była spółka Eurovia Polska.

DRUŻYNA WZDW BIEGŁA W CHARYTATYWNEJ SZTAFECIE

 

W niedzielę 2 września drużyna Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ponownie podjęła się sportowego wyzwania, biorąc udział w odbywającym się w kilku miastach Polski, największym charytatywnym biegu biznesowym Poland Bussiness Run. Każdy z pięciorga zawodników sztafety miał do przebiegnięcia około 4 km. Trasę wyznaczono nad Wartą w Poznaniu, w rywalizacji wzięło udział ponad 700 zespołów. Drużyna WZDW w składzie (kolejność według zmian sztafety): Marta Kozłowska, Jan Popowski, Grażyna Skręta, Żaneta Nowicka, Piotr Smudziński pokonała dystans ok. 20 km w czasie 1 h 52 min. Serdecznie gratulujemy!

Bieg Poland Business Run organizowany jest od 2012 roku w całej Polsce na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie po amputacjach. Dochód z biegu zostaje przeznaczony na zakup protez lub innego zaopatrzenia ortopedycznego, rehabilitację oraz konsultacje psychologiczne dla beneficjentów biegu oraz podopiecznych Fundacji Poland Business Run.

 

Informacja o sytuacji na moście we Wronkach

W związku z wyłączeniem z użytkowania mostu we Wronkach na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak WIT.7741.30.2018.MMA z dnia 29.08.2018 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wyjaśnia:

Zamknięcie mostu nie jest efektem zużycia i niewłaściwego utrzymania obiektu, a najbardziej prawdopodobną przyczyną są roboty budowlane prowadzone wzdłuż rzeki Warty w związku z inwestycją Gminy Wronki tzn. „Budową ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty – etap I”. Prace ziemne wykonywane na tym zadaniu przypuszczalnie naruszyły strukturę gruntu i uruchomiły osuwiska, co doprowadziło do przemieszczenia gruntu w obrębie dojazdu do obiektu od strony centrum miasta.

Po otrzymaniu pierwszych informacji o nieprawidłowej pracy nasypu drogowego na dojeździe pracownicy WZDW w Poznaniu na bieżąco dokonywali oględzin obiektu. W związku z potwierdzeniem uszkodzeń w dniu 27.08.2018 r. zwołano naradę techniczną przy udziale pracowników Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, będących specjalistami w dziedzinach budowy mostów, geologii/geotechniki i geodezji oraz podjęto decyzje o pilnym założeniu systemu monitoringu obejmującego przemieszczenia pionowe i poziome konstrukcji przęsła.

Ponadto pracownicy Politechniki Poznańskiej opracowują schemat i zakres koniecznych badań gruntowych w obrębie przeprawy, co pozwoli określić przyczynę zagrożenia oraz sposób naprawy i stabilizacji nasypu drogowego. 

Jeżeli potwierdzi się, że przyczyną uszkodzeń są roboty wykonywane przy realizacji inwestycji zleconej przez Gminę Wronki, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wystąpi z roszczeniami do inwestora.

Most we wronkach został wybudowany w roku 1955. W wyniku reform administracji w 1999 r. jego zarządcą został WZDW w Poznaniu. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu w 2002 r. przeprowadzono kapitalny remont całej konstrukcji. Dodatkowo w 2017 r. wymieniono dylatacje.

Zgodnie w wymaganiami Prawa budowlanego co roku przeprowadzane są przeglądy podstawowe, a raz na pięć lat most podlega przeglądom szczegółowym. Ostatni przegląd wykonano w 2017 r., który ocenił stan obiektu jako poprawny i niezagrażający użytkowaniu.

Kolejne odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich zakończone

W pierwszej połowie sierpnia zakończyły się kolejne remonty dróg wojewódzkich. W powiecie nowotomyski ułożono dwie warstwy nowej nawierzchni jezdni na drodze nr 302 pomiędzy Jastrzębskiem Starym a Sękowem. Na odcinku o długości 1,6 km wykonano również umocnienie poboczy i oznakowanie. Wartość zadania wyniosła 1,1 mln zł, wykonawcą była spółka Eurovia Polska.

Z kolei w Obornikach remont objął odcinek ulicy Łukowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 o długości 920 metrów. W ramach robót ułożono dwie warstwy nowej nawierzchni, a pomiędzy nimi siatkę wzmacniającą z włókien szklanych. Zadanie kosztowało 874,3 tys. zł, wykonawcą była firma Trans-Bruk z Nekli.

Ponadto, na drodze wojewódzkiej nr 140 pomiędzy dwoma powiatami – czarnkowsko-trzcianeckim i szamotulskim – zakończyła się bieżąca konserwacja. Nawierzchnię utrwalono na odcinku o długości 13,5 km od Jasionnej w gminie Wronki do Ciszkowa w gminie Czarnków. Wartość zadania wyniosła 764,5 tys. zł, wykonawcą była spółka „EMULEX” Kalinowski.

DW 302:

DW 187:

DW 140:

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 190 podpisana

24 sierpnia 2018 r. w obecności Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, w Urzędzie Miasta i Gminy Krajenka nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy WZDW a spółką TRAKCJA PRKiL na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 190. W spotkaniu udział wzięli również m.in. Krzysztof Paszyk, poseł na Sejm RP, Mirosława Rutkowska-Krupka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, Radni Województwa – Jerzy Kado, Jan Pikulik i Henryk Szopiński oraz lokalni samorządowcy – m.in. Ryszard Goławski, Starosta Złotowski, Stefan Kitela, Burmistrz Krajenki i Marek Madej, Burmistrz Wysokiej.

Dwaj ostatni w imieniu mieszkańców swoich gmin wręczyli Wicemarszałkowi Województwa, Radnym Województwa oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich grawerowane podziękowania za osobiste zaangażowanie i podjęte decyzje w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190.

– Sprawne przygotowanie tej inwestycji to efekt między innymi dobrej współpracy i komunikacji z lokalnymi samorządowcami – mówił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. – Droga nr 190 to bardzo ważna arteria w sieci dróg wojewódzkich, ale też bardzo długa. Choć na razie rozbudowa obejmie odcinek o długości 14 km, koszt – 64 mln zł – jest już spory. Zakładam jednak, że w przyszłości, m.in. dzięki dalszemu dostępowi do unijnego budżetu, uda nam się przeprowadzić inwestycję do drogi krajowej nr 10.

Podpisana w piątek umowa dotyczy odcinka o długości 14 km pomiędzy Krajenką w powiecie złotowskim a Wysoką w powiecie pilskim. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: poszerzenie drogi do 7 metrów na całym odcinku, korektę przebiegu trasy i poprowadzenie jej po nowym śladzie przy wsi Bądecz, przebudowę skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i przejścia dla pieszych z wyspami azylowymi, przebudowę zjazdów i przepustów, wykonanie pobocza gruntowego, wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę odwodnienia.

Inwestycja powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Zadanie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość wynosi 64 mln zł, z czego 42 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Termin realizacji inwestycji to 2021 rok.

Umowa na budowę obwodnicy Gostynia podpisana

21 sierpnia br. nastąpiło podpisanie umowy na budowę wyczekiwanej obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. W uroczystym złożeniu podpisów przez Dyrektora WZDW w Poznaniu i przedstawicieli spółki STRABAG wzięli udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Towarzyszyli im Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa, Andrzej Pospieszyński, Radny Województwa, Robert Marcinkowski, Starosta Gostyński i Wiesław Glapka, Wójt Gminy Piaski. Wśród gości pojawili się też m.in. parlamentarzyści i lokalni samorządowcy.

– Obwodnice Obornik, Wronek i właśnie Gostynia od lat były sztandarowymi inwestycjami Zarządu Województwa Wielkopolskiego, które dzięki strategicznemu myśleniu, konsekwencji i uporowi w niedalekiej przyszłości staną się faktem – mówił w Gostyniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – To efekt pracy wielu osób, umiejętności zawierania kompromisów i rozwiązywania problemów. Największym z tych ostatnich jest brak obwodnicy drogi krajowej nr 12, z którą obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej miałaby się połączyć. Rozwiązujemy jednak problemy komunikacyjne na tyle, na ile dziś możemy. Niezwykle się cieszę, że w namacalnej perspektywie będziemy mogli ulżyć mieszkańcom Gostynia, zapewniając mniej uciążliwy i bezpieczniejszy ruch samochodowy w mieście – dodał Marszałek Marek Woźniak.

Obwodnica miasta będzie miała długość 8,4 km (w tym 1,8 km drogi łączącej nowy przebieg z istniejącym układem drogowym). Jej początek będzie miał miejsce na połączeniu z drogą krajową nr 12 i drogą powiatową nr 4954P, a koniec – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice. Nowy przebieg drogi powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw będzie musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpi do budowy. Natomiast odcinek drogi łączącej będzie realizowany w systemie „buduj”. 

Podstawowy zakres inwestycji obejmie budowę: nowego fragmentu drogi, nowego mostu na rzece Stara Kania, wiaduktu nad linią kolejową PKP, obiektu nad Rowem Bodzewskim, dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12 wraz z wiaduktem, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, chodników.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość wynosi 116,6 mln zł, w tym 85,5 mln zł stanowi udział UE. Termin realizacji inwestycji to lata 2018-2021.

 

Wicemarszałek Województwa przekazał wykonawcy obwodnicy Obornik dziennik budowy

16 sierpnia 2018 roku nastąpiło symboliczne przekazanie placu budowy obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178. Podczas konferencji prasowej przy ul. Czarnkowskiej – początku nowej drogi – Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wręczył Remigiuszowi Grodzickiemu z firmy SKANSKA dziennik budowy. Pierwszą łopatę wbili również Krzysztof Paszyk, poseł na Sejm RP, Mirosława Rutkowska-Krupka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, Adam Olejnik, Starosta Obornicki, Tomasz Szrama, Burmistrz Obornik i Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu.

– Lokalni samorządowcy i radni województwa od lat zabiegali o unijne dofinansowanie dla tej inwestycji – mówił podczas konferencji Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Niestety, nie udało się jej wpisać do pierwszej perspektywy finansowej UE, ale w nowym rozdaniu została ujęta jako jedno z najważniejszych przedsięwzięć drogowych i uzyskała 12,2 mln zł dofinansowania. Z pozoru nie jest to duże zadanie, bo mowa o budowie drogi o długości 1,2 km za 14,4 mln zł. Ale ma ogromne znaczenie dla warunków życia mieszkańców Obornik i całego powiatu, gdyż uspokoi i rozładuje lokalny ruch samochodowy.

Obwodnica Obornik jest realizowana od 2016 roku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Stało się to możliwe 7 sierpnia 2018 r. po wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego długo oczekiwanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Podstawowy zakres zadania obejmuje budowę: nowego fragmentu drogi o długości 1,2 km, ronda na skrzyżowaniu z dotychczasowym przebiegiem drogi nr 178 i ul. Kubiaka, ronda turbinowego na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11, nowego mostu na rzece Wełna (i rozbiórkę starego obiektu), wiaduktu nad obwodnicą w ciągu ul. Staszica (i rozbiórkę starego obiektu), chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach i ciągu pieszo-rowerowym, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz rozbiórkę wiaduktu w ciągu ul. 11 Listopada.

Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 ma zakończyć się w 2019 roku.

Budowa ronda w ciągu drogi nr 449 w Brzezinach na półmetku

Od drugiej połowy maja br. trwa budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 i dróg powiatowych w Brzezinach w powiecie kaliskim. Do tej pory na drodze powiatowej i połowie drogi nr 449 w obrębie ronda wykonano nową konstrukcję i podbudowę nawierzchni jezdni, ułożono jej dwie nowe warstwy, wybudowano chodniki, miejsca postojowe i zjazdy, a także przebudowano kanalizację deszczową.     

Wykonawcą zadania jest spółka SIDROG. Wartość inwestycji wynosi 3,3 mln zł. Termin realizacji to koniec października 2018 roku. 

Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Obornik

7 sierpnia 2018 roku Wojewoda Wielkopolski wydał długo oczekiwaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej 178 na odcinku od ronda na drodze nr 178 do drogi krajowej nr 11.

Choć nadal trwa procedowanie wniosku o decyzję ZRID w zakresie budowy samego ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 11, wydanie pierwszego zezwolenia pozwoli już na rozpoczęcie robót.

W ramach inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” powstanie obwodnica o długości 1,2 km. Zakres robót obejmie m.in. budowę mostu na rzece Wełna, wiaduktu nad ulicą Staszica i rond na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 178 i ul. Kubiaka oraz z drogą krajową nr 11.

Wartość zadania wynosi 14,4 mln zł, z czego 12,2 mln zł stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej przyznane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wykonawcą jest firma SKANSKA.

Obwodnica Obornik Plan orientacyjny

Droga wojewódzka nr 263 w gminie Kłodawa po remoncie

W lipcu zakończył się remont nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr 263 w gminie Kłodawa w powiecie kolskim. Na odcinku o długości 1,2 km pomiędzy miejscowościami Korzecznik i Rysiny ułożono nową nawierzchnię jezdni, wyremontowano zatoki autobusowe wraz z wykonaniem nawierzchni peronów z betonowej kostki brukowej, uzupełniono pobocza i odmalowano oznakowanie poziome. 

Wartość zadania wyniosła 693,1 tys. zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Koła.

Remont drogi wojewódzkiej nr 432 w Trzebani zakończony

W drugiej połowie lipca zakończył się remont nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr 432 w Trzebani (gmina Osieczna) w powiecie leszczyńskim. Zakres robót na odcinku o długości 620 m objął m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni, remont zatoki autobusowej wraz z wykonaniem nawierzchni peronu z betonowej kostki brukowej, ścięcie i umocnienie poboczy, odmalowanie oznakowania poziomego.

Wartość zadania wyniosła 683,6 tys. zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" z Gostynia.

Nowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej nr 180

23 lipca br. zakończył się remont nawierzchni jezdni na dwóch odcinkach drogi wojewódzkiej nr 180 pomiędzy miejscowościami Trzcianka i Wrząca w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Na odcinku (o długości 510 metrów) ulicy Grunwaldzkiej w Trzciance ułożono nową warstwę nawierzchni i uregulowano wszystkie zlokalizowane w jezdni media. Natomiast na drugim odcinku o długości ponad 2 km pomiędzy Trzcianką i Wrzącą ułożono dwie warstwy nawierzchni, które wzmocniono siatką z włókien szklanych.

Wartość zadania wyniosła 1,9 mln zł. Wykonawcą było konsorcjum firm: REDON Nakło sp. z o.o.
i Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe REDON A. Trudziński.

 

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w powiecie ostrzeszowskim

Od połowy czerwca trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku pomiędzy miejscowościami Rojów i Ostrzeszów. Obecnie wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz – prowadzi roboty przy budowie kanalizacji deszczowej i poszerzaniu jezdni.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wyrównanie szerokości jezdni do 7 m, ułożenie nowej nawierzchni, budowę chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, odcinka kanalizacji deszczowej, utwardzenie istniejących zjazdów oraz wykonanie barier ochronnych.

Wartość zadania wynosi 4,6 mln zł. Termin realizacji to koniec listopada 2018 r.

Mieszkańcy Gostynia dziękują Radnym Województwa

W poniedziałek 23 lipca Radni Województwa Wielkopolskiego zgodzili się zwiększyć środki przeznaczone na budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Władze i mieszkańcy Gostynia dziękowali im nie tylko podczas sesji Sejmiku, ale również za pomocą billboardu powieszonego tuż przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Przypomnijmy, że w przetargu na budowę obwodnicy Gostynia złożono pięć ofert i wszystkie przekraczały o 20-45 mln zł kwotę zabezpieczoną na realizację tego zadania.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch systemach. Nowy przebieg drogi powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw będzie musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Natomiast odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu drogowego w Gostyniu powstanie w systemie „buduj”. Roboty na tym odcinku będą mogły rozpocząć się po wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), podpisaniu umowy z wykonawcą i przekazaniu placu budowy.

(Fot. źródło: Facebook)