Standardy

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG WOJEWÓDZKICH
Stan-
dard
Opis warunków ruchu
 jezdni
Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
1
2
3
4
II
Jezdnia odśnieżana na całej szerokości
Jezdnia posypana na całej długości
 • luźny – 4 godz.
 • błoto pośniegowe – 6 godz.
 • zajeżdżony występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
 • gołoledź – 3 godz.
 • szron – 3 godz.
 • szadź – 3 godz.
 • pośniegowa – 4 godz.
 • lodowica – 4 godz.
III
Jezdnia odśnieżana na całej szerokości
Jezdnia posypana na:
– skrzyżowaniach z drogami
– skrzyżowaniach z koleją
– odc. o pochyleniu > 4 %
– przystankach autobusowych
– innych miejscach ustalonych przez R.D.W.
 • luźny – 6 godz.
 • zajeżdżony występuje
 • zaspy, języki śnieżne
lokalnie – 6 godz.
 • utrudnienie dla samochodów osobowych
W miejscach wyznaczonych:
 • gołoledź – 5 godz.
 • szron – 5 godz.
 • szadź – 5 godz.
 • pośniegowa – 6 godz.
 • lodowica – 6 godz.
IV
Jak wyżej
 • luźny – 8 godz.
 • zajeżdżony występuje
 • języki śnieżne występują
 • zaspy – do 8 godz.
 • Dopuszcza się przerwy   w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
– gołoledź – 8 godz.
– pośniegowa – 10 godz.
– lodowica – 8 godz.
V
Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
 • luźny – 16 godz.
 • zajeżdżony występuje
 • nabój śnieżny występuje
 • zaspy występują do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w
komunikacji do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź – 8 godz.
 • pośniegowa