Mapa standardów utrzymania dróg

Mapa zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na sezon 2016 – 2017

Mapa ZUD Zima 2017-2018