Wykaz dróg wojewódzkich

Poniżej zamieszczamy wykaz dróg wojewódzkich przebiegających na terenie województwa wielkopolskiego, zawierający numerację, opis przebiegu oraz klasy techniczne dróg podlegających administracji WZDW.

Wykaz jest zgodny z Zarządzeniem nr 18/2019 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Długość dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego wynosi 2 730,375 km, w tym:

  • w granicach miast: 348,249 km
  • poza granicami miast: 2 382,126 km

Dane podano wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – nie uwzględniają one odcinków dróg wojewódzkich, przebiegających w graniach miast na prawach powiatu tj. Poznania, Leszna, Konina, Kalisza, dla których zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), zarządcą wszystkich dróg w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.