ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Poniżej publikujemy zaktualizowany wykaz dróg wojewódzkich przebiegających na terenie województwa wielkopolskiego, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie
wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których
mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
(Dz. U. z 2017 r., poz. 878)

Wykaz dróg wojewódzkich o dopuszczalnym nacisku 10 ton na pojedynczą oś pojazdu

Przebieg dróg wojewódzkich dopuszczonych do przejazdu pojazdów o o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t  oraz informację o klasach technicznych dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego przedstawiono na mapie dostępnej w zakładce: mapa dróg wojewódzkich.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?