Zjazdy publiczne

zjazd publiczny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz.124).

Decyzje administracyjne na lokalizację zjazdu publicznego podlegają opłacie skarbowej w kwocie 82,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-19 13:13:06
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-05 09:30:06 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj