Zjazdy indywidualne

zjazd indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124).

Decyzje administracyjne na lokalizacje zjazdów indywidualnych do budynków mieszkalnych nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-19 13:34:44
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-05 09:32:03 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj