Zjazd

Zgodnie z § 76a Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz.124) Ze względu na wymagania techniczne i użytkowe zjazdy dzieli się na:

  1. publiczne – określone przez zarządcę drogi jako zjazdy do nieruchomości gruntowych usytuowanych poza pasem drogowym:
    1. na których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym,
    2. na których usytuowana jest lub planowane jest usytuowanie nieruchomości budynkowej lub lokalowej, w których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności o charakterze publicznym,
    3. które stanowią lub będą stanowić dojazd do nieruchomości wymienionych w lit. a lub b;
  2. indywidualne – określone przez zarządcę drogi jako zjazdy niebędące zjazdami publicznymi.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 13:52:02
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-22 14:43:31 (aktualizacja) przez JTC Software