zadania i kompetencje

Sprawy załatwiane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

  1. lokalizacja w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  2. budowa lub przebudowa włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii;
  3. budowa lub przebudowa zjazdów publicznych z dróg wojewódzkich do terenów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektów gastronomicznych, hotelowych, przemysłowych, handlowych, usługowych i magazynowych

kontakt: Naczelnik Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg:
Anna Maciaszyk-Rejent tel. (61) 22-58-120

  1. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu;
  2. wykorzystanie dróg w sposób szczególny

kontakt: Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg:
Aleksandra Mikołajczyk tel. (61) 22-58-150

  1. odszkodowania za szkodę w pojeździe i uszczerbek na zdrowiu w związku z utrzymaniem drogi, we współpracy z ubezpieczycielem;

kontakt: Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego:
Teresa Wujek tel. (61) 22-58-370

Sprawy załatwiane przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich:

  1. lokalizacja w pasie drogowym dróg wojewódzkich przyłączy do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych, z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  2. budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych z dróg wojewódzkich do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie;
  3. lokalizacja w pasie drogowym tablic i banerów reklamowych oraz obiektów handlowych;
  4. prowadzenie robót w pasie drogowym;

kontakt:   Rejony Dróg Wojewódzkich

Dane kontaktowe

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 12:26:32
Ostatnia zmiana w dniu 2019-07-12 08:22:03 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj