Prowadzenie robót w pasie drogowym

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg reguluje ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

W myśl art. 40 cyt. ustawy zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej (art.40 ust.1), a nadto podlega opłacie (art. 40 ust.3).

Sprawdź: Informacje o opłatach za zajęcie pasa drogowego.

Sprawę prowadzi: Wydział Uzgodnień i Ewidencji Dróg, kontakt tel. (61) 22 58 120 – 126

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 12:49:34
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-10 09:13:00 (aktualizacja) przez JTC Software