Wydanie decyzji na lokalizację tablicy reklamowej

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację tablicy reklamowej

  • Mapa sytuacyjna wraz z zaznaczoną lokalizacją reklamy w stosunku do drogi (odległość od krawędzi jezdni, skrzyżowania, znaku drogowego itp. lub szkic sytuacyjny jednoznacznie określający miejsce umieszczenia reklamy), oznaczeniem granic i nr działki drogi wojewódzkiej (2 egz.);
  • Wymiary tablicy oraz treść i określenie czy reklama ma być jednostronna czy dwustronna (2 egz.);
  • Projekt graficzny reklamy (2 egz.);
  • Okres (od dnia do dnia) na jaki reklama ma być umieszczona w pasie drogowym;
  • Skrócony wypis z ewidencji gruntów dla drogi wojewódzkiej;
  • Planowaną powierzchnię zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklamy oraz określenie w dniach czasu tego montażu (2 egz.).

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-20 09:32:37
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-20 13:31:11 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak