Liniowa infrastruktura techniczna

Wniosek o wydanie opinii w sprawie liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją projektowanej infrastruktury technicznej;
  • Plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną lokalizacją infrastruktury technicznej wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 2 kpl. planów.

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją projektowanej infrastruktury technicznej;
  • Aktualna mapa zasadnicza z projektowaną infrastrukturą techniczną z zaznaczeniem jej odległości od granicy pasa drogowego oraz od zewnętrznej krawędzi jezdni wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 3 kpl. planów;
  • Szczegółowe rysunki projektowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej tj.: przekroje poprzeczne z wyszczególnieniem wszystkich elementów , rzuty pionowe i poziome studni, sposób posadowienia w gruncie itp. – 3 kpl;
  • Skrócony wypis z ewidencji gruntów dla działek drogi wojewódzkiej, na których będzie realizowana budowa infrastruktury technicznej;
  • Pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 13:22:50
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-23 13:22:36 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa