Wydanie opinii w sprawie przyłączy do istniejącej liniowej infrastruktury technicznej

Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączy do istniejącej liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją projektowanego przyłącza;
  • Plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną lokalizacją przyłącza wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 2 kpl. planów.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-20 08:41:23
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-11 13:42:07 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa