Wydanie decyzji na lokalizację przyłączy do istniejącej liniowej infrastruktury technicznej

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację przyłączy do istniejącej liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Aktualną mapa zasadniczą z projektowaną infrastrukturą techniczną z zaznaczeniem jej odległości od granicy pasa drogowego oraz od zewnętrznej krawędzi jezdni wraz z oznaczeniem nr działek i gruntów drogi wojewódzkiej –2 kpl. planów;
  • Szczegółowe rysunki projektowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej tj.: przekroje poprzeczne z wyszczególnieniem wszystkich elementów , rzuty pionowe i poziome studni, sposób posadowienia w gruncie itp. – 3 kpl;
  • Skrócony wypis z rejestru gruntów drogi wojewódzkiej na której będzie realizowana budowa infrastruktury technicznej;
  • Pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-20 08:39:56
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-11 13:44:08 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa