Wydanie decyzji na lokalizację liniowej infrastruktury technicznej

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją projektowanej infrastruktury technicznej;
  • Aktualna mapa zasadnicza z projektowaną infrastrukturą techniczną z zaznaczeniem jej odległości od granicy pasa drogowego oraz od zewnętrznej krawędzi jezdni wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 3 kpl. planów;
  • Szczegółowe rysunki projektowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej tj.: przekroje poprzeczne z wyszczególnieniem wszystkich elementów , rzuty pionowe i poziome studni, sposób posadowienia w gruncie itp. – 3 kpl;
  • Skrócony wypis z ewidencji gruntów dla działek drogi wojewódzkiej, na których będzie realizowana budowa infrastruktury technicznej;
  • Pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2015-08-20 08:48:04
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-11 13:40:32 (aktualizacja) przez Joanna Kujawa