Przyłącza do istniejącej liniowej infrastruktury technicznej

Wniosek o wydanie opinii w sprawie przyłączy do istniejącej liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją projektowanego przyłącza;
  • Plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną lokalizacją przyłącza wraz z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 2 kpl. planów.

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację przyłączy do istniejącej liniowej infrastruktury technicznej powinien zawierać:

  • Aktualną mapa zasadniczą z projektowaną infrastrukturą techniczną z zaznaczeniem jej odległości od granicy pasa drogowego oraz od zewnętrznej krawędzi jezdni wraz z oznaczeniem nr działek i gruntów drogi wojewódzkiej –2 kpl. planów;
  • Szczegółowe rysunki projektowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej tj.: przekroje poprzeczne z wyszczególnieniem wszystkich elementów , rzuty pionowe i poziome studni, sposób posadowienia w gruncie itp. – 3 kpl;
  • Skrócony wypis z rejestru gruntów drogi wojewódzkiej na której będzie realizowana budowa infrastruktury technicznej;
  • Pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora.

Formularze wniosków znajdują się na podstronie Wnioski do pobrania.

Sprawy prowadzą właściwe miejscowo Rejony Dróg Wojewódzkich. Sprawdź dane kontaktowe.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Kujawa
Data publikacji: 2018-07-23 13:48:48
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-10 09:20:35 (aktualizacja) przez JTC Software