Oferta pracy: Zastępca kierownika rejonu dróg wojewódzkich w Gnieźnie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Zastępcy kierownika rejonu dróg wojewódzkich w Gnieźnie.

Miejsce pracy: Gniezno.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe, kierunek administracja,
 • minimum 3-letni staż zawodowy w jednostkach samorządowych,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office),
 • czynne prawo jazdy kat. "B",

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 • Zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień.

Podstawowe obowiązki

 • prowadzenie zagadnień zieleni przydrożnej w tym: pielęgnacja, wycinka, nasadzenia drzew i krzewów,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką sprzętowo – transportową,
 • prowadzenie spraw dotyczących Generalnego Pomiaru Ruchu i pomiarów ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych,
 • prowadzenie spraw BHP w Rejonie,
 • współpraca z Urzędami Miast i Gmin na terenie działania Rejonu ,
 • pełnienie dyżurów podczas zimowego utrzymania dróg.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • stałe godziny pracy od 7:00 do 15:00,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • praca w terenie w godzinach pracy, wyjazdy autem służbowym,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260)"
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260)

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 31 stycznia 2019 r. z dopiskiem na kopercie "praca" na adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2019-01-21 11:22:54
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-21 11:23:13 (aktualizacja) przez JTC Software