Oferta pracy: Zastępca kierownika rejonu dróg wojewódzkich w Gnieźnie (nabór zakończony)

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań Oferowane stanowisko:
Zastępca Kierownika Rejonu  Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Zastępcy Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie został wybrany
Pan Jerzy Berlik zamieszkały w Napoleonowie.

Wyżej wymieniony posiada odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia wszystkie wymogi formalne wymagane  na wyżej wymienionym stanowisku. Wykazał się również niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2019-01-21 11:22:54
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-04 11:36:42 (aktualizacja) przez JTC Software