Specjalista ds. Księgowości w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Koninie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalisty ds. Księgowości.

Miejsce pracy: Konin.

Wymagania

 • wykształcenie średnie o kierunku finanse, rachunkowość, preferowane: wyższe kierunkowe – finanse, rachunkowość lub pokrewne,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat B ( faktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym),
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, dokładność.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość gospodarki materiałowej.

Podstawowe obowiązki

 • prowadzenie bieżącej analizy wydatków budżetowych do wysokości przyznanych limitów,
 • kompletowanie dokumentów księgowych i przekazywanie do WZDW w Poznaniu,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych oraz organizacja ich prawidłowego obiegu,
 • przeprowadzanie procedury przetargowej  zgodnie i poza Ustawą Prawo zamówień publicznych, usługi, zakupy,
 • rozliczenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i rocznej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • stałe godziny pracy 7:00 do 15:00,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).

Aplikacje należy składać w terminie do: 14 czerwca 2019 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61- 623 Poznań

lub drogą elektroniczą:

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2019-04-07 10:47:35
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-20 15:09:16 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj