Oferta pracy: Specjalista ds. księgowości w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalisty ds. księgowości w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kościanie.

Miejsce pracy: Kościan.

Wymagania

 • Wykształcenie średnie o kierunku finanse, rachunkowość, preferowane: wyższe kierunkowe – finanse, rachunkowość.
 • Staż pracy – min. 2 lata na stanowisku o podobnym profilu.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi programów pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat B (faktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).
 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, dokładność.

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość gospodarki materiałowej.

Podstawowe obowiązki

 • Prowadzenie bieżącej analizy wydatków budżetowych do wysokości przyznanych limitów.
 • Kompletowanie dokumentów księgowych i przekazywanie do WZDW w Poznaniu.
 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych oraz organizacja ich prawidłowego obiegu.
 • Przeprowadzanie procedury przetargowej zgodnie i poza Ustawą Prawo zamówień publicznych, usługi, zakupy.
 • Prowadzenie spraw związanych ze szkodami na mieniu WZDW w Poznaniu, zlecenie naprawy urządzeń brd.
 • Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości do celów RDW i zleconych przez WZDW w Poznaniu.
 • Rozliczenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i rocznej.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego.
 • Dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. "wczasy pod gruszą", szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika.
 • Stałe godziny pracy 7:00 do 15:00.
 • Praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole.
 • Stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260)"
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260)

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 31 stycznia 2019 r. z dopiskiem na kopercie "praca" na adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2019-01-02 15:36:50
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-02 15:37:43 (aktualizacja) przez JTC Software