Oferta pracy: Specjalista do Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Specjalisty do Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg
Miejsce pracy: Poznań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe drogowe lub technikum drogowe z 5 – letnim stażem pracy,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), CAD,
 • czynne prawo jazdy kat. B,

Podstawowe obowiązki:

 • uzgadnianie projektów dotyczących: przebudowy dróg wojewódzkich spowodowanej inwestycją nie drogową, budową (przebudową ) zjazdów z dróg wojewódzkich,
 • uzgadnianie projektów: budowy (przebudowy ) skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami innej kategorii, budowy (przebudowy ) chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg wojewódzkich lub jego sąsiedztwie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 6:30 do 8:00 – kończy w godzinach od 14:30 do 16:00,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).

 

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 20 października 2018 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Gabriela ??giewka
Data publikacji: 2018-09-18 09:29:32
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-18 09:28:43 (aktualizacja) przez Gabriela ??giewka