Oferta pracy: Specjalista do Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg – umowa na czas zastępstwa

OGŁOSZENIE

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

 

Specjalisty do Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg – umowa na czas zastępstwa

wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu drogowym lub budowlanym (wykształcenie średnie o profilu drogowym przy stażu pracy minimum 5 lat);
 • znajomość obsługi komputera (Ms Office);
 • prawo jazdy kat. B.

 

podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miast i gmin przez które przebiegają drogi wojewódzkie,
 • prowadzenie ewidencji dróg wojewódzkich i spraw z tym związanych ( np.: zmiana kategorii dróg publicznych);

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • przewidywany czas trwania umowy około 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • wymiar czasu pracy – 1 etat
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

–  możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

–  nagrodę roczną zależną od wyników pracy,


wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

 

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 03 kwietnia 2018 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2018-03-06 11:33:35
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-06 11:33:35 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak