Oferta pracy: Specjalista do Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji – umowa na czas zastępstwa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

 

Specjalisty do Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji – umowa na czas zastępstwa

 

Wymagania:

– wykształcenie średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne, specjalność: drogi kołowe, mosty,

– znajomość programów komputerowych MS Office, aplikacji typu CAD,

– czynne prawo jazdy kat. „B”,

– umiejętność analizowania dokumentów prawnych,

– bardzo dobra organizacja pracy własnej,

 

 podstawowe obowiązki:

Osoba na przedmiotowym stanowisku pracy będzie zajmowała się prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem inwestycji drogowych do realizacji na drogach wojewódzkich.

 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • wymiar czasu pracy – 1 etat
  • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w zespole, wymagająca, częstego kontaktu z ludźmi. Stanowisko związane z obsługą urządzeń biurowych, pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

  • życiorys (CV) i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
  • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)

 

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 12 stycznia 2018 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2017-12-18 15:10:10
Ostatnia zmiana w dniu 2017-12-18 15:10:10 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak