Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. – umowa na czas zastępstwa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. – umowa na czas zastępstwa.

Miejsce pracy: Ostrów Wlkp.

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • czynne prawo jazdy kat. “B”
 • znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizowania pracy
 • komunikatywność

Podstawowe obowiązki

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych
 • sprawdzanie prawidłowości sporządzenia dokumentacji przetargowych złożonych przez oferentów
 • prowadzenie rozliczeń robót, sporządzanie protokołów odbioru robót
 • współpraca z Urzędami Miast i Gmin na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • przewidywany czas trwania umowy około 18 miesięcy
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika
 • stałe godziny pracy od 7:00 do 15:00
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260)”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260)

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 30 stycznia 2019 r. z dopiskiem na kopercie “praca” na adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2018-12-27 12:27:22
Ostatnia zmiana w dniu 2018-12-27 12:29:48 (aktualizacja) przez JTC Software