Oferta pracy: Specjalista do rejonu dróg wojewódzkich w Kościanie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalisty do rejonu dróg wojewódzkich w Kościanie.

Miejsce pracy: Kościan.

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe, kierunek administracja.
 • Minimum 3-letni staż zawodowy w jednostkach samorządowych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office).
 • Czynne prawo jazdy kat. "B".

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień.

Podstawowe obowiązki

 • Przyjmowanie interwencji i wniosków od innych jednostek terenowych i osób fizycznych w sprawie utrzymania dróg.
 • Prowadzenie, weryfikacja wniosków związanych z odszkodowaniami z tyt. OC utrzymania dróg i mostów.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką sprzętowo – transportową.
 • Prowadzenie spraw dotyczących Generalnego Pomiaru Ruchu i pomiarów ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych.
 • Prowadzenie spraw BHP w Rejonie.
 • Współpraca z Urzędami Miast i Gmin na terenie działania Rejonu.
 • Pełnienie dyżurów podczas zimowego utrzymania dróg.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Stałe godziny pracy od 7:00 do 15:00.
 • Praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole.
 • Praca w terenie w godzinach pracy, wyjazdy autem służbowym.
 • Stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260)".
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 31 stycznia 2019 r. z dopiskiem na kopercie "praca" na adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2019-01-28 13:14:04
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-28 13:14:04 (aktualizacja) przez JTC Software