Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe techniczne: drogowe lub mostowe,
 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu  ustawy Prawo budowlane ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Kodeksu
  Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (głównie Excel),
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.

 

Wymagania dodatkowe:

 • – uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej,
 • – znajomość programu AutoCad,
 • – umiejętność kosztorysowania.

 

Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z przebudowa, remontem dróg;
 • nadzorowanie i kontrolowanie robót i  usług z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
 • kosztorysowanie robót budowlanych,
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg wraz z prowadzeniem dokumentów
  z przeglądów dróg rocznych i pięcioletnich,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych,
 • pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”,
 • nagroda w II kwartale roku,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego tzw. „wczasy pod gruszą”,
 • nagroda roczna zależna od wyników pracy,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w zespole, wymagająca dokładności i skupienia,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 20 września 2018 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Gabriela ??giewka
Data publikacji: 2018-05-11 14:55:07
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-19 12:37:03 (aktualizacja) przez Gabriela ??giewka