Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalisty do rejonu dróg wojewódzkich w Kole.

Miejsce pracy: Koło.

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.
 • Sumienność, odpowiedzialność.

Podstawowe obowiązki

 • Ewidencjonowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej.
 • Prowadzenie spraw administracyjnych i kadrowych.
 • Prowadzenie archiwum w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kole.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu i pojazdów oraz rozliczanie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz awansu zawodowego.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego.
 • Dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika.
 • Stałe godziny pracy od 7:00 do 15:00.
 • Praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole.
 • Stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260)".
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 26 lutego 2019 r. z dopiskiem na kopercie "praca" na adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2019-02-15 10:50:46
Ostatnia zmiana w dniu 2019-02-15 10:51:23 (aktualizacja) przez JTC Software