Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna,
 2. dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office),
 3. czynne prawo jazdy kat. „B”,

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska lub drogownictwa,
 2. znajomość zagadnień prawa administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 3. komunikatywność i operatywność,
 4. bardzo dobra organizacja pracy własnej.

 Podstawowe obowiązki:

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zielenią w pasach drogowych,
 2. sporządzanie wniosków o wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
 3. nadzorowanie stosowania przepisów dot. ochrony, utrzymania i eksploatacji zieleni przydrożnej,
 4. załatwianie interpelacji, postulatów, skarg i wniosków w zakresie zieleni,
 5. prowadzenie spraw z zakresu zadań związanych z dokumentacją wodnoprawną w Rejonie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 2. możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz awansu zawodowego,
 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego,
 4. dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 5. stałe godziny pracy od 7:00 do 15:00,
 6. bezpłatny, monitorowany parking na terenie siedziby zatrudniającego,
 7. praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 8. praca w terenie w godzinach pracy, wyjazdy autem służbowym,
 9. stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 31 października 2018 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61- 623 Poznań, ul.
Wilczak 51

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

 

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Gabriela ??giewka
Data publikacji: 2018-07-20 10:03:03
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-20 10:10:27 (aktualizacja) przez Gabriela ??giewka