Kierownik Obwodu Drogowego w Złotowie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownika Obwodu Drogowego w Złotowie.

Miejsce pracy: Złotów.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie techniczne drogowe, preferowane wyższe techniczne,
 • minimum 3-letni staż zawodowy w firmie drogowej,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office),
 • czynne prawo jazdy kat. „B”,

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 • Zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień.

Podstawowe obowiązki

 • Dokonywanie objazdów dróg oraz przegląd obiektów inżynieryjnych w celu oceny ich stanu technicznego.
 • Wykonywanie prac awaryjnych na drogach i obiektach inżynieryjnych, usuwających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, doraźne naprawy oraz roboty utrzymaniowe.
 • Nadzór i koordynacja nad robotami prowadzonymi przez brygadę interwencyjno-patrolową obwodu drogowego w Złotowie.
 • Uczestnictwo w rozgraniczaniu i wznowieniu granic nieruchomości położonych w pasie dróg.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • stałe godziny pracy od 7:00 do 15:00,
 • praca w terenie w godzinach pracy, wyjazdy autem służbowym,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282).

Termin i sposób złożenia aplikacji

Aplikacje należy składać w terminie do: 30 listopada 2019 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

lub drogą elektroniczą:

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2019-10-23 11:31:53
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-23 11:32:44 (aktualizacja) przez JTC Software