Inspektor nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji (nabór zakończony)

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Inspektor Nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji zostali wybrani:
Pan Tomasz Walusiński zamieszkały w Poznaniu.
Pani Ewelina Stoińska zamieszkała w Poznaniu.

Wyżej wymienione osoby spełniły wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazały się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: JTC Software
Data publikacji: 2019-08-06 10:03:46
Ostatnia zmiana w dniu 2019-09-18 15:34:55 (aktualizacja) przez JTC Software