Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie średnie techniczne specjalność: drogi, mosty kołowe, preferowane wyższe techniczne,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Ms Office),
 • czynne prawo jazdy kat. „B”,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

podstawowe obowiązki:

 • przyjmowanie interwencji i wniosków od innych jednostek terenowych i osób fizycznych w sprawie utrzymania dróg.
  • opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu.
  • weryfikacja dokumentów związanych z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych na lokalizację zjazdów i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
  • kontrola oraz weryfikacja kart pomiarowych podczas Generalnego Pomiaru Ruchu,
 • obsługa programów do ewidencji dróg i obiektów mostowych „LP -Portal”, „ROAD MAN”,
  • udział w zimowym utrzymaniu dróg, dyżury.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”,
 • nagroda w II kwartale roku,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego tzw. „wczasy pod gruszą”,
 • nagroda roczna zależna od wyników pracy,
 • praca w zespole,
 • w godzinach pracy częste wyjazdy w teren na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 31 stycznia 2019 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Gabriela ??giewka
Data publikacji: 2018-07-05 08:09:40
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-02 15:39:38 (aktualizacja) przez JTC Software