ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oferowane stanowisko:

Specjalista do Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na oferowane stanowisko nie został wybrany żaden spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?