ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oferowane stanowisko:

Starszy referent/specjalista do Wydziału Ochrony Środowiska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na oferowane stanowisko została wybrana:

Pani Ewa Lewandowska zamieszkała w Poznaniu

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada doświadczenie zawodowe, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?