ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oferowane stanowisko:

Referent/starszy referent/specjalista do Wydziału Planowania

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na oferowane stanowisko

został wybrany

Pan Paweł Henicz zamieszkały w Dusznikach

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada doświadczenie zawodowe, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?