ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista do Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji.

Miejsce pracy: Poznań.

Wymagania

 • wykształcenie średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne, drogowe, budowlane,
 • znajomość programów komputerowych MS Office, aplikacji typu CAD,
 • prawo jazdy kat. „B”.

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia projektowe lub wykonawcze,
 • umiejętność analizowania dokumentów prawnych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Podstawowe obowiązki

 • Współpraca z biurami projektowymi w czasie opracowywania dokumentacji.
 • Sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia dokumentacji technicznej.
 • Prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z projektem i współpraca z urzędami przy pozyskiwaniu decyzji administracyjnych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • wymiar czasu pracy pełen etat,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda w II kwartale roku,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7:00 do 8:00 – kończy w godzinach od 15:00 do 16:00,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282).

Termin i sposób złożenia aplikacji

Aplikacje należy składać w terminie do: 5 lutego 2021 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

lub drogą elektroniczą:

Aplikuj

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Aplikacje, które wpłyną do WZDW w Poznaniu po terminie nie będą rozpatrywane.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?